zondag 2 oktober 2022
FN TOP add FN TOP logo

Miljoenen uit groeifonds naar collectieve warmteprojecten en innovaties

Miljoenen uit groeifonds naar collectieve warmteprojecten en innovaties

Minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties te ondersteunen. NieuweWarmteNu kan nu met 200 miljoen euro steun uit het Nationaal Groeifonds 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas afhalen. De eerste projecten starten in 2023.

Met dit subsidiebesluit kunnen onder andere Warmtesysteem Westland en Warmtesysteem Oostland verder worden gerealiseerd voor de glastuinbouw en later ook voor de bebouwde omgeving. Met de goedkeuring van deze aanvraag wordt een flinke impuls gegeven om het gebruik van aardgas voor verwarming versneld af te bouwen tegen acceptabele kosten. In de goedgekeurde projecten worden verschillende duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie ingezet. Er zijn ook diverse vormen van eigendom en beheer opgenomen, waarbij soms warmtebedrijven of netbedrijven de initiatiefnemer zijn en in andere projecten gemeenten of een lokale wijkcoöperatie.

Samen werken de verschillende partijen in het consortium NieuweWarmteNu aan de versnelling van de inzet van duurzame collectieve warmtesystemen. Naast de 12 duurzame collectieve warmtesystemen die het consortium in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw gaat realiseren, worden nog 6 innovaties in de praktijk gedemonstreerd, zoals grootschalige seizoensopslag van warmte. Door niet gebruikte warmte in de zomer op te slaan kunnen duurzame warmtebronnen nog effectiever worden ingezet.

Het consortium NieuweWarmteNu bestaat uit een groot aantal partijen, waaronder warmtebedrijven, partijen die werken aan energie uit de ondergrond, partijen die werken aan energie uit water, diverse gemeenten waaronder de grote steden, provincies, brancheorganisaties, koepelorganisaties van energiecoöperaties, Warmtenetwerk Westland, Warmte Samenwerking Oostland, kennisinstellingen en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

bron: Kas als Energiebron


Redactie Floranews | 13-07-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS