dinsdag 29 november 2022
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Phalaenopsis kan meer natrium aan dan verwacht

Phalaenopsis kan meer natrium aan dan verwacht

Uit onderzoek is gebleken dat Phalaenopsis meer natrium aan kan dan tot nu toe werd aangenomen. Er bestaat voor Phalaenopsis geen richtlijn voor het natriumgehalte in gietwater, maar kweker houden uit voorzorg bovengrens maximaal 2 mmol/l als bovengrens aan. Uit proeven van Wageningen Universiteit & Research blijkt nu echter dat er meer ruimte is. 

Voorheen waren potorchideeën vrijgesteld van recirculatie, omdat aangenomen werd dat ze heel zoutgevoelig zijn. Die uitzonderingspositie is van de baan. Daarom is het nodig om meer inzichten te krijgen. Daarom is het nodig om meer inzichten te krijgen. Eerdere proefresultaten bij andere gewassen zijn erg moeilijk te vertalen naar de orchideeën.

De proeven zijn uitgevoerd met de cultivars Leeds en Morelia. Ze kregen gietwater met 0,3, 6,5 of 10 millimol natrium per liter. Bij deze trappen bleef de EC steeds op 1,5 milliSiemens per centimeter. Daarnaast is een tweede serie trappen aangelegd met de dezelfde concentraties. Maar hier mocht de EC wel oplopen. Bij 3, 6,5en 10 millimol natrium per liter werd de EC respectievelijk 1,8, 2,2 en 2,6. De proeven liepen van juni 2021 tot juni 2022.

In januari was de vegetatieve fase afgelopen en gingen de planten de koeling in om tot bloei te komen. Aan het eind van de vegetatieve fase zijn de planten beoordeeld en is een aantal opgeofferd voor monstername. Op het oog was er toen geen effect van oplopend natriumcijfer op groei of bladkleur. Ook was er geen effect op gewicht en bladoppervlak. Wel leek het wortelgewicht bij 10 mmol per liter natrium en oplopende EC wat lager, hoewel dat niet statistisch significant kon worden aangetoond.

In de gewasmonsters bleek dat het gewas meer natrium opneemt naarmate er meer natrium wordt gegeven. Het gehalte in de bladeren liep lineair omhoog. Alleen bij 10 millimol natrium per liter en oplopende EC boog de lijn af. Bij gelijkblijvende EC was dat niet zo. In de koelfase kwamen meer verschillen aan het licht. In de loop van april ontstonden verschillen in gewaskleur. De bladeren bij de hoogste natriumgift kleurden minder groen en kregen wat last van bladranden. Dat was bij gelijkblijvende EC. Als de EC mocht oplopen, parallel aan de toenemende natriumconcentratie, gebeurde dat niet.

Bij 10 millimol natrium per liter en gelijkblijvende EC was er ook een effect op de bloeikwaliteit. Het totaalgewicht van de takken was minder dan bij de andere trappen. Dit effect deed zich niet voor als de EC wel mocht oplopen. Dan was de bloeikwaliteit constant, ook bij de hoogste natriumconcentratie. Bij de hoogste trap en gelijke EC verdringt natrium waarschijnlijk kalium en daardoor ontstaat een plant met een blekere bladkleur, minder bloemtakken en minder zijtakjes.

bron: Glastuinbouw Waterproof

 

 


Redactie Floranews | 12-07-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS