donderdag 18 augustus 2022
FN TOP add 2208 NIMA Sierteelt Marketing Event

Ontwikkeling Nederlandse Exportpositie sierteelt 2021

Ontwikkeling Nederlandse Exportpositie sierteelt 2021

Het jaar 2021 werd afgesloten met een forse exportgroei in waarde van 22,1 procent. Oftewel een totale exportomzet van 7,3 miljard euro. De top 16 exportlanden, goed voor een dekking van 88,1 procent van de totale exportomzet, noteerde een kleinere groei van 20,4 procent. Maar betekent deze exportgroei ook een versterking van de Nederlandse exportpositie ten opzichte van andere landen, voor zowel bloemen als planten, en verdere splitsing naar productgroepen? En welke gevolgen verwachten we over 2022 ten aanzien van de economische ontwikkeling?

Floridata heeft inzichtelijk gemaakt welke exportlanden het meest interessant zijn voor de Nederlandse exporteurs en hoe sterk de Nederlandse positie voor elk top 16 exportland is, vastgesteld op basis van de top 16 ranking over 2017.

Om de huidige concurrentiekracht van Nederland in combinatie met de handelsmogelijkheden per land weer te geven, is er een zogeten MaBA-analyse (Market Attractiveness Business position Assesment) uitgevoerd. Het resultaat is een ‘Marktpotentie-Exportpositie’ matrix. “In de matrix van 2021 zijn de meeste bollen verticaal gedaald en horizontaal een fractie naar links verplaatst. De Nederlandse exportpositie op de exportlanden binnen de top 16 nam met 1,6% af in 2021,” concluderen Wesley van den Berg en Madelon Voordouw van Floridata.

Het Nederlands importaandeel leverde in op de kernlanden Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar voor Italië, België, Oostenrijk, Verenigde Staten en Spanje nam het aandeel juist toe. Ondanks de exportgroei in 2021 van 20,4% over de top 16, nam het Nederlands importaandeel voor de top 16 exportlanden af van 69,2% in 2020 naar 68,1% in 2021. Dit is voornamelijk te wijten aan de krimp van het Nederlands importaandeel op de grootste exportlanden van snijbloemen. Voor pot- en tuinplanten nam juist het Nederlandse importaandeel licht toe. Buiten de top 16 is de Nederlands export in 2021 met 36,1% toegenomen, waarbij met name de bloemen het goed deden.

Nadat in 2020 de Nederlandse importaandelen op de grootste exportlanden juist toenamen, gebeurt in 2021 het tegenovergestelde. De Nederlandse sierteelt kon vergeleken met andere importlanden redelijk blijven opereren in 2020, en in 2021 kwam er meer concurrentiekracht uit andere importlanden. Over 2022 zullen de economische ontwikkelingen en effecten van de oorlog in Oekraïne hun weerslag hebben op het Nederlandse importaandeel. Door flink stijgende transportkosten en teruglopende consumentenuitgaven zal de lokale productie toenemen en importafstand kleiner worden. Dit zal een negatieve uitwerking hebben op het Nederlands importaandeel. “Onze verwachting is dat de Nederlandse exportpositie voor de top 16 exportlanden over 2022 stabiliseert of afneemt”, vermoeden Wesley en Madelon van Floridata.


04-07-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2207PlantariumGroenDirekt


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS