donderdag 18 augustus 2022
2208 NIMA Sierteelt Marketing Event FN TOP add

Glastuinbouw stoort zich aan verkeerd beeld over energietransitie

Glastuinbouw stoort zich aan verkeerd beeld over energietransitie

Volgens Glastuinbouw Nederland wordt de belangrijke bijdrage van glastuinders en de hele glastuinbouwsector aan de energietransitie onvoldoende belicht. Dit komt volgens de belangenorganisatie door verkeerde beeldvorming en het gebruik van onjuiste cijfers. "Door milieuorganisaties, politieke partijen én de media wordt regelmatig onjuiste cijferinformatie verspreid over de glastuinbouw. Dit leidt tot een verkeerde en ongewenste beeldvorming bij het brede publiek", vertelt directeur Ruud Paauwe van Glastuinbouw Nederland. “Als telers van glasgroenten, snijbloemen en potplanten voortdurend worden neergezet als ‘energieslurpers zonder toegevoegde waarde’, dan is dat zeer schadelijk voor een grote en belangrijke groep ondernemers", vindt Paauwe.

Hij spreekt over glastuinders als innovatief en belangrijk vanwege de teelt van kwaliteitsproducten voor miljoenen consumenten. "Glastuinders hebben de uitdagingen van de energietransitie vijftien jaar geleden al opgepakt. Door het terugleveren van energie aan het stroomnet zorgen ze dat Nederland probleemloos kan overstappen op groene energievormen als zonne- en windenergie”, legt Paauwe uit.

Glastuinbouw Nederland stelt dat in de vele berichten in de media over hoge energieprijzen, de beschikbaarheid van gas en de mogelijke afschaling in de komende wintermaanden, de glastuinbouw met regelmaat genoemd wordt. Vaak zouden daarbij onjuiste cijfers gebruikt worden, die vervolgens weer door andere media worden overgenomen.

Als voorbeeld noemt de belangenorganisatie het recente bericht dat de Nederlandse snijbloementeelt verantwoordelijk is voor 10 procent van het Nederlandse gasverbruik, terwijl dat in werkelijkheid in 2020 slechts 1,75 procent was. “Daardoor ontstaat er een onjuist beeld van de glastuinbouw”, stelt Paauwe. “Mede doordat doorgaans onvermeld blijft wat de belangrijke bijdrage van deze topsector is aan de Nederlandse economie.”

De glastuinbouw is een essentieel onderdeel van de brede topsector tuinbouw. Een dynamische keten, die de afgelopen honderd jaar naam en faam heeft opgebouwd in binnen- en buitenland. In het kielzog van de Nederlandse telers hebben ook kennisinstellingen, logistieke en handelsbedrijven zich ontwikkeld tot toonaangevende schakels in de keten. De glastuinbouw draagt 7,9 miljard euro bij aan de Nederlandse economie, goed voor 1 procent van het bruto binnenlands product. In piekperioden biedt de sector werk aan ruim 113.000 mensen. Kijken we naar de overige schakels in de keten, dan zijn de waarde en het belang van de sector nog vele malen groter. “Zo’n topsector verdient het om op basis van juiste cijfers en een compleet verhaal te worden beoordeeld”, benadrukt Ruud Paauwe.

Glastuinbouw Nederland vindt het een gemiste kans dat noch de Kamer noch minister Staghouwer (LNV) in zijn toekomstperspectief, het groene potentieel ten volle benut om nu onze groente-, fruit-, bloemen- en plantenproductie versneld te verduurzamen. "Willen ze eigenlijk wel een groene glastuinbouwsector? Of hebben groene partijen liever dat onze steeds duurzamere productie naar het buitenland vertrekt als we hier de transitie remmen, met grote koolstoflekkage tot gevolg”, zo vraagt Ruud Paauwe zich af. “Een sector die dergelijke cijfers en prestaties kan overleggen, zet je niet weg als een bedrijfstak die in tijden van (energie)crisis eenvoudig en probleemloos is af te schakelen. Het tijdelijk leeg laten liggen van glastuinbouwbedrijven betekent vrijwel zeker het einde van deze teeltbedrijven."


Leandra de Boef | 29-06-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2207Flamingovacature


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS