donderdag 18 augustus 2022
FN TOP add 2208 NIMA Sierteelt Marketing Event

Glastuinbouw Nederland: praat niet over, maar mét ondernemers in de glastuinbouw

Glastuinbouw Nederland: praat niet over, maar mét ondernemers in de glastuinbouw

Met de presentatie van een informatief boekje met de titel ‘Gaan met die circulaire kas! - Samen gezonder en gelukkiger’ roept Glastuinbouw Nederland overheden op om samen te gaan werken met de glastuinbouw. In het boekje laat het zien dat de glastuinbouw van grote betekenis is voor de toekomst van Nederland. Niet alleen door de mooie en gezonde producten die in de kassen worden geteeld, maar ook vanwege de bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de betekenis voor de samenleving. De oproep aan de diverse overheden maatschappelijke instanties is duidelijk: beslis niet over, maar praat met de sector; trek samen op met de ondernemers in de glastuinbouw.

Het eerste exemplaar van ‘Gaan met die circulaire kas’ werd dinsdagmiddag 21 juni door Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland, uitgereikt aan de beleidsmakers: Marije Beens, DG Agro van ministerie van LNV, Sandor Gaastra DG Klimaat en Energie van ministerie van EZK, en Rogier Tesson coördinerend beleidsmedewerker ministerie van Financiën.

"Het belang van de sector wordt alleen maar groter nu de maatschappelijke uitdagingen verder toenemen. Daarbij moet worden gedacht aan: voldoende en gezonde voeding, betaalbare gezondheidszorg, schoon water, duurzaam gebruik van grondstoffen, spaarzaam inzetten van fossiele grondstoffen en het voorkomen van verdere klimaatverandering", stelt Glastuinbouw Nederland.

Deze uitdagingen vormen de rode draad in ‘Gaan met die circulaire kas!’ Het is een makkelijk leesbare weergave van de ambitie en de missie van de glastuinbouwsector. Zo wil de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal zijn. Om deze ambities te halen is de medewerking nodig van beleidsmakers en bestuurders bij lokale, regionale, landelijke en EU-overheden en van maatschappelijke organisaties.

Glastuinbouw Nederland roept de beleidsmakers daarom op om samen met de sector aan de slag te gaan. Het geeft hierbij concrete voorzetten, variërend van het creëren van een gelijk speelveld in Europa en de realisatie van warmtenetten in glastuinbouwclusters, tot herstructurering en vernieuwing van het glasareaal en het beschikbaar houden van subsidieregelingen. Ook op het gebied van plantgezondheid, water, milieu, arbeid en onderwijs zijn heldere gesprekspunten geformuleerd voor een dialoog met beleidsmakers.


Redactie Floranews | 22-06-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2206PanAmericanSeedvacature


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS