donderdag 18 augustus 2022
2208 NIMA Sierteelt Marketing Event FN TOP add

Boomkwekers maken nader kennis met CEO Royal FloraHolland

Boomkwekers maken nader kennis met CEO Royal FloraHolland

Vrijdag 10 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een aantal boomkwekers en de CEO van Royal FloraHolland, Steven van Schilfgaarde. Het gesprek vond plaats op initiatief van laatstgenoemde en had als doel om nader kennis te maken met elkaar. De groep boomkwekers uit de regio Boskoop bestond uit leden en aanvoerders van de veiling. Het gesprek vond plaats bij Salix kwekerij Peter Bontekoe.

Het gesprek werd begeleid door Michel Verbeek, productmanager boomkwekerij Royal FloraHolland. Er werd onder andere gesproken over duurzaamheid, de Coöperatie (samenwerking), digitalisering, logistiek en de rol van de veiling binnen de keten. Wat boomkwekers vooral meegaven was dat Royal FloraHolland voor hen met name een facilitair bedrijf kan zijn. Samenbrengen van partijen, digitale ontzorging en betalingszekerheid werden daarbij specifiek benoemd.

De kwekers drongen aan op het nemen van de regierol in de uitdagingen die er voor de sector en kwekers zijn. Die zijn er vooral op het gebied van duurzaamheid en hoe als kweker om te gaan met de schaalvergroting van de handelspartijen. Van Schilfgaarde gaf aan dat Royal FloraHolland hierover in gesprek is met diverse partijen. De vele uitdagingen werden door hem  onderkend. De thema’s worden ook besproken met de Ledenraad. Vanuit de Ledenraad was Sander van der Vaart van boomkwekerij FN. Kempen aanwezig. 

Volgen Royal FloraHolland was het gesprek inhoudelijk en constructief en was er goede interactie tussen de kwekers en Steven van Schilfgaarde.


redactie Floranews | 15-06-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2207Flamingovacature


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS