donderdag 18 augustus 2022
2208 NIMA Sierteelt Marketing Event FN TOP add

NVWA kondigt landelijke controle aan op juiste toepassing gewasbeschermingsmiddelen

NVWA kondigt landelijke controle aan op juiste toepassing gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat van 23 mei tot 3 juni door het hele land controles uitvoeren naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij zal het gebruik maken van drones en een helicopter.

Uit toepassingsinspecties die de afgelopen jaren door de NVWA uitgevoerd zijn, zou gebleken zijn dat niet alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen de voorschriften of de toepassingsvoorwaarden naleven. Het nalevingspercentage onder geïnspecteerden lag in 2020 op 71 procent en in 69 procent. "Door dat niet-naleven ontstaan onacceptabele risico’s voor mens, dier en milieu", stelt de NVWA.

foto: NVWA

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is een aantal algemene voorschriften – waaronder regels voor driftreductie - opgenomen om het milieu te beschermen. Zo moet bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek worden gebruikt waarbij een driftreductie wordt bereikt van tenminste 75 procent. Bij het spuiten in de buurt van sloten en open water moet een zogenoemde kantdop op de spuitmachine worden gebruikt.

Naast deze algemene voorschriften kunnen er in het wettelijke gebruiksvoorschrift van een gewasbeschermingsmiddel aanvullende toepassingsvoorwaarden gelden. Al deze voorschriften zijn er op gericht om ongewenste verspreiding van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel te voorkomen.

 


19-05-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2207PlantariumGroenDirekt


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS