maandag 4 maart 2024
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Toenemende vraag naar mid-tech oplossingen in China

Toenemende vraag naar mid-tech oplossingen in China

Er ligt in China niet alleen een grote markt voor de bouw van hightech kassen, maar ook voor het ‘midtech’-segment. Het gaat hierbij om kleine tuinbouwbedrijven die investeren in bijvoorbeeld een eenvoudige klimaatcomputer. “Van geen automatisering naar een midtech teelt is een enorme vooruitgang”, vertelt Fulco Wijdooge. Hij is als General Manager van Ridder China actief in marktontwikkeling. Daarbij werkt hij nauw samen met Dutch Greenhouse Delta in China.

De bedekte teelt van bloemen, groenten en fruit is overal in China enorm in beweging. “Dit varieert van heel grootschalige hightech kassen naar kleinschalige bedrijven, die zich technisch sterk ontwikkelen. Er verrijzen hoogwaardige Venlokassen, maar ook het areaal aan tunnelkassen voor de teelt van bijvoorbeeld zachtfruit groeit nog hard”, vertelt Wijdooge. Het grote Aziatische land heeft volgens Wijdooge een sterk drive om meer zelfvoorzienend te worden in voedselproductie. Hij is sinds 2015 werkzaam bij de Chinese vestiging van de Nederlandse leverancier van oplossingen in klimaattechniek, watertechniek en ICT. Ridder is een van de partners in Dutch Greenhouse Delta (DGD), en Wijdooge is indirect betrokken bij de activiteiten van DGD in China.

Fulco Wijdooge

“Aanvankelijk waren wij vooral betrokken bij grotere hightech projecten. Steeds meer gaat onze aandacht echter uit naar de midtechmarkt, daar zien we heel veel groeimogelijkheden, ook voor andere Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers.” Met deze markt doelt hij op wat kleinere, veelal bestaande familiebedrijven van 1 tot 3 hectare groot, die de eerste stappen zetten in klimaatbeheersing en automatisering van hun teelt. “Het gaat om investeringen in de eenvoudigste klimaatcomputers en irrigatie-units. Die zijn goedkoper en eenvoudiger te bedienen. Zodoende zijn deze investeringen voor zulke telers haalbaar, en efficiënt te gebruiken in hun teelten. Daar waar niet zoveel kennis aanwezig is, zijn dit welkome hulpmiddelen”, legt hij uit.

Belangrijke rol Dutch Greenhouse Delta

In het realiseren van nieuwe tuinbouwprojecten heeft DGD een belangrijke rol, zegt Wijdooge. “DGD heeft een lokale vertegenwoordiger – Mr. Michael Min – aangetrokken om nieuwe projecten te initiëren en de tuinbouwsector te promoten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van seminars en ontmoetingen met geïnteresseerde overheden en bedrijven.”

Volgens de manager van Ridder is de toegevoegde waarde van DGD dat de organisatie door Chinese zijde als een neutraal en objectief platform wordt gezien die de sector vertegenwoordigt en gerichte oplossingen kan aanbevelen. “Met een eigen vertegenwoordiger hier in het veld opent dat deuren bij bedrijven en overheden. Zo kan DGD tuinbouwprojecten aanjagen voor clusters van toeleveranciers door lokaal te netwerken en mogelijkheden te verkennen, waarvan het Jiashan Sino-Dutch Agropark een mooi voorbeeld is. In dit Agropark zal worden getoond hoe Nederlandse tuinbouwkennis en technologie een integrale oplossing biedt om voldoende verse en gezonde groenten te verbouwen voor de bevolking van de Yangtze rivierdelta.

Chinese taal en cultuur

Wijdooge woont al achttien jaar in China en werkte daar eerder ook voor de Nederlandse overheid en de branchevereniging GMV aan de ontwikkeling van projecten en handelscontacten in de agri- en foodsector. Hij volgde de studies Internationaal Management en Sinologie. Dankzij taalkennis en ervaring in het land heeft hij een scherp beeld van de ontwikkelingen van de Chinese tuinbouw in de afgelopen twee decennia.
Wijdooge zet zijn knowhow ook in voor het bredere belang van de Chinese tuinbouw en de Nederlandse rol daarin als vertegenwoordiger van een der participanten in het Programma Partners for International Business (PIB). Dit programma is een initiatief van de Nederlandse overheid en helpt clusters van bedrijven om in China gezamenlijk de Nederlandse tuinbouwsector te promoten en agroparken te realiseren. Onder leiding van DGD (als coördinator) en de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) positioneert de Nederlandse glastuinbouwsector zich via PIB’s als de samenwerkingspartner voor de ontwikkeling van duurzame tuinbouwprojecten.
“In deze PIB zitten wij als Ridder met Kubo, Svensson, Lentiz , HX Agri, KuiperCompagnons, Kenlog, Imagro, Codema en BASF zaden. Lentiz zorgt voor opleiding en training van lokaal personeel en HX Agri is projectontwikkelaar. De groep die verbonden is aan het PIB programma is complementair en kan een totaaloplossing bieden. Dat gaat dus veel verder dan een kas bouwen. Voor een duurzaam succes is het nodig de hele keten in kaart te brengen en van investering tot aan verkoop van het eindproduct te begeleiden.”De ‘rugdekking’ van de Nederlandse overheid is heel belangrijk, weet hij. ”Dan gaan er in China deuren voor je open.”
Het eerste project vanuit deze alliantie is de bouw van Yu County, een agropark in de provincie Hebei. “We starten dit jaar met 5 hectare slateelt op water, maar als de formule zich heeft bewezen wordt het veel groter.”

Kennis is cruciaal

Wijdooge ziet dat de onstuimige groei van de Chinese tuinbouwsector ook op knelpunten stuit. Er is een grote behoefte aan mensen met kennis van teelttechniek en automatisering, voldoende schoon water en geschikte grond om op te verbouwen. “Veel land van kleinschalige groentetelers met muurkasjes wordt nog geherstructureerd voor moderne tuinbouw”, vertelt hij.
China telt inmiddels naar schatting zo’n 10.000 hectare moderne glastuinbouw en daar komt jaarlijks zo’n 500 hectare bij. “Maar dit wordt niet allemaal goed benut, een deel staat zelfs leeg. Er is in het verleden vaak te eenzijdig naar techniek gekeken en niet gedacht aan de exploitatie zodra de kas eenmaal staat. Wij benadrukken daarom bij opdrachtgevers dat ze ook geld moeten reserveren voor training en begeleiding van teeltmanagers.”
Ridder steekt daarom steeds meer energie in sourcing en opleiding van Chinees tuinbouwpersoneel. Training en service bieden aan klanten zijn steeds belangrijk, naast de bouw van fysieke teeltsystemen, stelt Wijdooge. “Doordat wij hier al wat jaren zitten, lukt het ons ook om deze dienstverlener te zijn.” De ontwikkeling van lokale kennis is cruciaal om de tuinbouwproductie ook op lange termijn te laten slagen, met return on investment, verklaart hij.

“We gaan ook de productie van kasmaterialen en de installatie van systemen steeds meer met lokale mensen uitvoeren, want ook dat kun je niet allemaal meer vanuit Nederland behappen. Ook daarom is midtech zo belangrijk.” Ridder China telt inmiddels zestien medewerkers en heeft naast een handelsvergunning inmiddels ook een productievergunning.

Showkas

De inzet op de productie van verse tuinbouwproducten is in China zo groot, dat de overheid allerlei ondernemingen uit andere sectoren stimuleert om ook kassen te bouwen. “Voor investeerders uit het vastgoed, bouwmaterialen of internet is het aantrekkelijk om geld te steken in een kassencomplex. Die complexen zijn vaak niet beperkt tot alleen primaire productie. De combinatie van groenten, fruit, bloemen maar ook tropische planten en ‘leisure’ is heel normaal”, volgens Wijdooge.
“Die agroparken liggen vaak dichtbij nieuwbouwwijken en hebben bijvoorbeeld ook restaurants, winkels, sportaccommodaties en educatieve doeleinden. Het is gewoon leuk om daar een paar uur te vertoeven. Als we succesvolle en rendabele agroparken in China willen ontwikkelen, hoort een showkas en vrijetijdsbesteding er gewoon bij!”


Redactie Floranews | 29-04-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Floranews tussen


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS