zaterdag 25 maart 2023
Beurs agenda sierteelt Nima Sierteelt Marketing Event topbanner

FloraHolland maakt zich na bijzonder goed 2021 zorgen over toekomst sierteelt

FloraHolland maakt zich na bijzonder goed 2021 zorgen over toekomst sierteelt

Royal FloraHolland kijkt in het jaarverslag van 2021 terug op een bijzonder goed jaar met een productomzet van 5,6 miljard euro. Dit was een stijging van 21 procent ten opzichte van 2020. De mooie cijfers over 2021 worden volgens de veiling echter overschaduwd door de zorgen over de toekomst van de sierteelt, mede als gevolg van de situatie in Oekraïne en de hoge energieprijzen.

De recordomzet van 5,6 miljard euro werd behaald met het verhandelen van 11,7 miljard bloemen en planten, 3 procent meer dan in het jaar ervoor. De bedrijfsopbrengsten waren 15 procent hoger dan in 2020, voornamelijk als gevolg van een toename van de productomzet door hogere prijzen. Dit droeg bij aan een positief resultaat na belastingen van 6,5 miljoen euro , waar in 2020 nog sprake was van een verlies van 5,8 miljoen euro.

Zorgen over sierteelt

Na een goede start van 2022 is eind februari door de situatie in Oekraïne de vraag naar bloemen en planten sterk afgenomen. De energieprijzen waren eind 2021 al hoog. Vanaf eind februari zijn ze doorgestegen naar extreme hoogte. CEO Steven van Schilfgaarde: “Er is sprake van vraaguitval, grote onzekerheid in de markt en dalend consumentenvertrouwen. De noodzakelijke energietransitie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd en door de hoge kosten is er voor kwekers geen ruimte om te investeren. De internationale positie van de Nederlandse Sierteelt staat op het spel. Zonder maatregelen van het kabinet, voorzie ik dat er blijvende schade aan onze sector wordt aangericht ”.

Stevige discussies 

Terugblikkend op 2021 kan gesteld worden dat de internationale vraag naar bloemen en planten, in coronatijd, op hoog niveau bleef. Dat is de belangrijkste verklaring voor de goede prijsontwikkeling. CEO Steven van Schilfgaarde: "Het jaar was ook uitzonderlijk vanwege de stevige discussies binnen de coöperatie in het eerste half jaar over het tempo van de strategie-implementatie, de functionaliteit van Floriday en milieucertificering. Mede dankzij duidelijke signalen van de Ledenraad en op basis van de zorgen in de markt, hebben we heel bewust gekozen voor een andere aanpak bij de uitrol van onze strategie. Ik durf gerust te stellen dat er nog nooit in de geschiedenis van onze coöperatie zoveel gestructureerde dialoog heeft plaatsgevonden met en tussen onze stakeholders als in het afgelopen jaar. We zijn nu echt een andere coöperatie en bedrijf dan aan het begin van 2021”.

De veiling is ook in 2021 blijven investeren in strategische projecten, zoals het digitale handelsplatform Floriday en Landelijk Veilen. Van Schilfgaarde: “De kern van de strategie blijft de transformatie van een fysieke marktplaats naar een digitaal B2B-sierteeltplatform. Floriday zorgt ervoor dat we met elkaar de sterkste marktplaats van de wereld in stand houden. Bij de verdere implementatie van de strategie betrekken we meer nog dan voorheen kwekers en hun kopers. We kijken meer naar maatwerk oplossingen en minder naar ‘one-size-fits-all'”.

Financieel gezond, maar lastig vooruitzicht

Dankzij de goede resultaten is de financiële positie ook in 2021 verder versterkt. Royal FloraHolland is financieel gezond en investeert fors in de toekomst. CFO David van Mechelen: “In april vorig jaar sprak ik de voorzichtige verwachting uit dat we break-even zouden kunnen draaien. De hogere productomzet als gevolg van de sterke prijsvorming resulteert in hogere opbrengsten uit provisies. Het resultaat na belastingen bedraagt 6,5 miljoen EUR. Overigens zullen we met het oog op de momenteel sterk gestegen eigen energiekosten, waar mogelijk inzetten op kostenbesparingen. Vanwege de hoge energieprijzen en de snel veranderde marktomstandigheden die impact zullen hebben op aanvoervolumes en productprijzen houden we rekening met een verlies over het lopend jaar”.

Investeringen

In 2021 heeft de veiling 68 miljoen euro geïnvesteerd, 21,6 procent meer dan het jaar ervoor. Van Mechelen: “We hebben afgelopen jaar grote stappen gezet met het programma Basics Right. Het is immers van cruciaal belang dat RFH als professionele dienstverlener zijn processen op orde heeft en klaar is voor de toekomst. Daarmee hebben we onze basisprocessen versterkt en waar mogelijk gedigitaliseerd, met het oog op een betere dienstverlening en klantervaring. We hebben daarnaast fors geïnvesteerd in strategie en transformatie. Voorbeelden daarvan zijn investeringen in Floriday, in Nieuwe Logistiek met orderpicken en in vastgoed, zoals met de ingebruikname van het Floradôme in Aalsmeer en met de eerste stappen in de ontwikkeling van Aalsmeer Oost. Voor die investeringen in 2021 hebben we bovendien geen geld hoeven lenen. Sterker nog, niet alleen hebben we de investeringen uit de eigen kasstroom gefinancierd, ook hebben we de bankschuld kunnen terugbrengen naar bijna nul”. 


Redactie Floranews | 02-04-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Floranews tussen


Overig nieuws2023 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS