vrijdag 12 april 2024
Beurs agenda sierteelt 2403FlowerTrials

KvK: klein deel ondernemers voelt grote impact sancties Rusland

KvK: klein deel ondernemers voelt grote impact sancties Rusland

8% van de ondernemers in Nederland ondervindt grote of zeer grote gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties. 93% van de ondernemers doet geen zaken met Rusland, maar de gevolgen worden wel breder ervaren. De grote gevolgen worden vooral gevoeld in de sectoren Land- en Tuinbouw, Groothandel, Logistiek en Industrie. Het gaat daarbij vooral om hogere kosten van bijvoorbeeld brandstof, transport en grondstoffen, niet-leverbare producten en terughoudendheid van kopers door verder stijgende inflatie en dus dalende koopkracht. Dit blijkt uit een groot KVK-onderzoek onder Nederlandse ondernemers.

In de sectoren ICT/media, gezondheid, persoonlijke dienstverlening en zakelijke diensten geeft minimaal driekwart aan vrijwel géén gevolgen te ondervinden. Grotere bedrijven met meer werkzame personen ervaren verhoudingsgewijs meer gevolgen blijtk uit het onderzoek. Als ondernemers gevolgen ervaren, dan gaat het vooral om hogere energieprijzen, hogere inkoopprijzen van materialen, grondstoffen of producten en lagere beschikbaarheid van materialen, grondstoffen en producten. 

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers zich zorgen maken en bang zijn voor escalatie. Ongeveer de helft maakt zich in meer of mindere mate zorgen over het eigen bedrijf op de korte en lange termijn. "Een kleine minderheid van de ondernemers neemt momenteel al voorzorgsmaatregelen op gebeid van cybersecurity en het zoeken naar andere en duurzame energiebronnen", meldt de KvK.

KVK-bestuurder Rodrique Engering: "Ondernemers zijn creatief en wendbaar. Ze passen zich aan de omstandigheden aan, kijken per dag naar de situatie, omdat je de volgende week simpelweg niet kunt voorspellen. Als er noodzaak is om het bedrijfsmodel aan te passen, dan doen ze dat, dat zagen we ook heel sterk tijdens de coronacrisis. En verder, vooral kleinere ondernemers hebben ook niet de menskracht om voor de langere termijn te plannen. Grotere bedrijven doen dat vaker wel."

Hij benadrukt dat het onderzoek in perpectief gezien moet worden. "Tegen de achtergrond van een nietsontziende oorlog door Rusland in Oekraïne valt de rest natuurlijk volledig in het niet. Er is allesoverheersend, onvoorstelbaar leed. We zien ook bij veel ondernemers een grote betrokkenheid. Iedereen realiseert zich de futiliteit van het eigen ongemak. Het onderzoek moet echt ook in dat perspectief worden bekeken." Toch wil de KvK een beeld hebben van de gevolgen voor ondernemers. "Wij willen de ondernemers ook in de bedrijfsvoering zo goed mogelijk kunnen helpen en adviseren."


Redactie Floranews | 22-03-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Floranews tussen


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS