zondag 2 oktober 2022
FN TOP add FN TOP logo

Sjoukje Heimovaara nieuwe bestuursvoorzitter Wageningen University & Research

Sjoukje Heimovaara nieuwe bestuursvoorzitter Wageningen University & Research

Sjoukje Heimovaara is per 1 juli 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research (WUR). De nieuwe bestuursvoorzitter zal vanaf 1 juli samen met rector Arthur Mol en Rens Buchwaldt de raad van bestuur WUR vormen.

Heimovaara is momenteel algemeen directeur van de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) binnen WUR. Ze volgt bestuursvoorzitter Louise O. Fresco op die tot 1 juli deze functie vervult en na 8 jaar afscheid zal nemen van WUR.

Heimovaara heeft ervaring in een omgeving van overheid, contractresearch, fundamenteel onderzoek en hoger onderwijs alsook in het bedrijfsleven. Zij zal met WUR verder bouwen aan het genereren, toepassen en verspreiden van wetenschappelijke kennis vanuit onderzoek en onderwijs voor de maatschappij en zo een bijdrage leveren aan een gezondere en duurzame wereld.

“De raad van toezicht is heel blij met Sjoukje Heimovaara als onze nieuwe bestuursvoorzitter. Heimovaara heeft een duidelijke passie voor WUR, een heldere visie en is een open en verbindende persoonlijkheid.“, zegt voorzitter van de raad van toezicht WUR, Jeroen Dijsselbloem, over de benoeming. “Haar enthousiasme voor WUR straalt zij in alles uit. Ze staat voor de maatschappelijke betekenis die wij kunnen en willen hebben, en ook voor een onafhankelijke en kritische academische opstelling in een dynamisch veld, waarin de komende jaren grote doorbraken nodig zijn.”

Over haar benoeming zegt WUR alumna Sjoukje Heimovaara: “WUR is een geweldig instituut. Ik ben trots dat ik als bestuursvoorzitter mede richting mag geven aan de toekomst. Een toekomst waarin Wageningen een belangrijk bijdrage kan en moet leveren aan een duurzame wereld. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn daarbij een belangrijke leidraad, ook voor onze bedrijfsvoering en samenwerking.” 


Redactie Floranews | 14-03-22 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS