maandag 24 januari 2022
FN TOP add

Veredelaars pakken strijd tegen illegale vermeerdering weer op

Veredelaars pakken strijd tegen illegale vermeerdering weer op

De bij Fleuroselect aangesloten veredelaars hebben na een onderbreking vanwege COVID-19 hun campagne tegen de illegale vermeerdering van pot- en perkplanten weer opgepakt. Net als voorgaande jaren worden steekproefsgewijs kwekers bezocht en wordt er gecontroleerd of het eindproduct in aantallen overeenkomt met de leveringen van stekken.

Dit jaar heeft de organisatie zich geconcentreerd op kwekers in Kroatië en Slovenië. In totaal zijn 42 kwekerijen geselecteerd uit een groep bedrijven die de afgelopen jaren reeds op illegale vermeerdering waren betrapt. Deze zijn opnieuw gecontroleerd door Royalty Administration International. Hieruit bleek dat in Slovenië de helft van de gecontroleerde telers illegaal vermeerderde en dat in Kroatië bijna een op de drie telers niet in staat was om de hoeveelheid planten te rechtvaardigen die op dat moment in productie waren. Telers met illegale vermeerdering kregen een boete bovenop het voldoen van de niet-betaalde royalty's.

Fleuroselect-veredelaars onderstrepen dat het belangrijkste doel van de campagne is om de internationale sierteeltsector ervan bewust te maken dat illegale vermeerdering niet wordt getolereerd. Karol Pawlak, voorzitter van Fleuroselect: “Fleuroselect-veredelaars investeren tot 25 procent van hun winst in veredeling om innovaties op de markt te kunnen brengen. Nieuwe of verbeterde rassen kunnen op een efficiëntere manier tegen lagere kosten worden geteeld of kunnen tegen hogere verkoopprijzen worden afgezet. Innovaties zorgen voor hogere winstmarges voor de telers en via de licentieafdrachten delen zij op een eerlijke manier mee in de ontwikkelingskosten.”

2022

Fleuroselect blijft de internationale sierteeltsector duidelijk maken dat illegale plantenvermeerdering niet wordt getolereerd. Volgend jaar is de organisatie van plan om het niveau van de campagne van voor COVID-19 weer op te pakken. De volgende controleronde staat al gepland. 


Redactie Floranews | 06-12-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2201 GroenDirekt


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS