maandag 24 januari 2022
FN TOP add

Anthos: Bloembollen in PAN-onderzoek onterecht in kwaad daglicht gesteld

Anthos: Bloembollen in PAN-onderzoek onterecht in kwaad daglicht gesteld

Naar aanleiding van een eerder door PAN Nederland uitgevoerd onderzoek naar residuen in bloembollen, heeft Vertify op verzoek van Royal Anthos de resultaten uit het onderzoeksrapport geanalyseerd. Daarnaast heeft het bloembollen van de partijen uit het PAN-onderzoek die het heeft kunnen traceren, laten toetsen op residuen. Uit de herbeoordelingen blijkt dat een natuurlijke stof in narcis ten onrechte voor een niet-toegelaten middel is aangezien. Vertify geeft aan dat, in tegenstelling tot de conclusie van PAN, de aangetroffen middelen en de aangetroffen gehalten veilig zijn voor insecten.

Voor het onderzoek van PAN Nederland zijn zowel online als bij tuincentra 21 monsters van bloembollen gekocht en in een Duits laboratorium onderzocht op residuen. Volgens het rapport zijn hierin 22 verschillende residuen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Vertify geeft aan dat dit aantal niet klopt, omdat afbraakproducten van middelen eveneens zijn meegerekend. Ook is een natuurlijke stof in narcis als middel meegerekend. Het gaat daarom om 14 aangetroffen middelen. Als daarbij de rapportagegrens van 0,05 mg/kg vers gewicht wordt aangehouden die certificerende instanties en retailers aanhouden bij residuonderzoek, dan gaat het nog om 9 (toegelaten) middelen.

Niet-toegelaten middelen

Volgens het PAN-rapport zijn 4 niet-toegelaten middelen aangetroffen. Hierbij rekent PAN Carbendazim mee, dat een afbraakproduct is van Thiophanat-methyl (merknaam Topsin M). Dit middel was ten tijde van de teelt gewoon toegelaten. Ook Methoxychloor komt in de analyses voor, maar heeft te maken met een natuurlijke stof in narcis. Van de 18 monsters waar PAN het over niet-toegelaten middelen heeft, resteren er dan nog 2. De aangetroffen gehaltes daarvan zitten ver onder de grens van 0,05 mg/kg vers gewicht.

Natuurlijke oorsprong Methoxychloor

Dat een fout is gemaakt in de analyses, bleek uit herbeoordelingen van de bloembollen uit het onderzoek die terug zijn getraceerd. Groen Agro Control is verzocht deze opnieuw te analyseren op residuen. Bij deze herbeoordeling bleek dat Methoxychloor in narcis als zogeheten matrixeffect naar voren komt; er zitten natuurlijke stoffen in narcis die veel lijken op Methoxychloor. Deze stof treffen we bijvoorbeeld ook in biologische bloembollen aan. In het analyserapport van de herbeoordelingen komt Methoxychloor dan ook niet meer voor.

Reactie sector

In de bloembollensector wordt in Nederland veel inzet gepleegd om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de teelt en verwerking terug te dringen en met succes. Deelnemers van de stichting Sustainable Suppliers for Horticultural Quality Products stimuleren kwekers om inspanningen te verrichten op duurzaamheidsgebied door certificering. Voorzitter Henk Westerhof van Royal Anthos betreurt het dat gangbare bloembollen ten onrechte in een kwaad daglicht zijn gesteld. “De titel van het rapport heeft het zelfs over een valstrik voor insecten. Gangbare bloembollen geven geen enkele reden tot zorgen voor insecten en kunnen prima worden geplant.”


Redactie Floranews | 05-11-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2201 Evanthia Tanacetum


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS