woensdag 8 december 2021
FN TOP logo 2105 Palletcentrale

Plantion en vakbond sluiten akkoord over nieuwe cao

Plantion en vakbond sluiten akkoord over nieuwe cao

Plantion en vakbond AVV hebben deze week een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De nieuwe cao geldt voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2022. De overeenstemming volgt op het principeakkoord dat Plantion en AVV op 20 september hebben gesloten en daarna in stemming is gebracht bij de medewerkers van de veiling.

Zaken die concreet in de cao zijn vastgelegd, zijn onder meer 2,3 procent structurele loonsverhoging en een eenmalige netto-uitkering deze maand van € 100,00. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over vergoedingen voor werken op feestdagen, werken in een vast 24/7 rooster en specifieke werkzaamheden die een hogere beloning rechtvaardigen.

In de cao zijn ook enkele protocolafspraken opgenomen. Een belangrijke reden hiervoor is dat Plantion eind dit jaar een nieuw meerjarenbeleidsplan aan de leden voorlegt. Hierin worden een uitbreiding van het gebouw en mechanisatie van het distributieproces aangekondigd, wat moet bijdragen aan 10 procent omzetgroei per jaar. Na goedkeuring van dit plan wordt bekeken of het loongebouw en het functiehuis nog goed op elkaar aansluiten.

Een werkgroep zal de mogelijkheden om de pensioenregeling te verbeteren gaan onderzoeken. En verder worden opties bekeken voor het invoeren van een individueel keuzebudget, ten behoeve van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Met de nieuwe cao committeren Plantion en de medewerkers zich aan het creëren van groene banen. Groen in meerdere betekenissen: goede arbeidsomstandigheden en dienstverlening in de sierteelt. Zaken van belang hierbij zijn een werkgever die verantwoord onderneemt ten aanzien van klimaatverandering, medewerkers die daardoor extra trots zijn op hun werk, de ruimte die medewerkers krijgen om zelf duurzaam te handelen en een pensioenregeling waarbij medewerkers zeggenschap hebben over investering van gelden in duurzame doelen.
 


Redactie Floranews | 14-10-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS