maandag 24 januari 2022
FN TOP add

CO2-levering glastuinbouw pas mogelijk als barrières weggenomen kunnen worden

CO2-levering glastuinbouw pas mogelijk als barrières weggenomen kunnen worden

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben in een brief aan de Tweede Kamer resultaten bekend gemaakt van een pilot om de CO2-levering aan glastuinbouw op gang te helpen. Zij zien mogelijkheden voor stimulering, maar zijn er eerst nog een aantal barrières. Volgens de staatssecretaris en de minister is nog niet zeker dat die weggenomen kunnen worden.

In de afgelopen maanden is onderzocht hoe een gecombineerde permanente opslag en levering van CO2 aan marktpartijen, zoals de glastuinbouw, plaats kan vinden via een administratieve verrekening. Uit dat onderzoek is gebleken dat dit in principe kan. Het kan zorgen dat de infrastructuur optimaler gebruikt wordt en inkoop van externe CO2 een aantrekkelijker alternatief wordt voor de glastuinbouwsector.

Er zijn volgens de staatssecretaris echter wel een aantal barrières. Zo zijn er volgens het onderzoek juridische risico’s die kunnen leiden tot onzekerheid bij marktpartijen om CO2-toedeling toe te gaan passen. Het is mogelijk ook niet voor alle marktpartijen even toegankelijk en daarom heeft het impact op het speelveld van de markt voor CO2-levering. Deze markverstoring zal echter beperkt zijn, is de inschatting.

Daarnaast zou CO2-toedeling op technische inpassingsbarrières stuiten. Door combinatie van CO2-transportsystemen ontstaat er dag-en-nachtfluctuatie omdat tuinders niet constant CO2 doseren. Dit zou leiden tot wisselende fysieke CO2-druk bij de injectie in het opslagveld. Ook zal de benodigde piekdruk gedurende de winter hoger liggen.

Een dergelijke drukvariatie kan vooralsnog niet worden geaccommodeerd gedurende de eerste fase van Porthos, het eerste CO2-opslagproject in Nederland, bij de haven van Rotterdam. De betrokken marktpartijen bij Porthos moeten waarschijnlijk ook hun onderlinge contracten openbreken, omdat CO2-transport voor een ander doel dan opslag van CO2 nu wordt uitgesloten.

Een nadere verkenning van de technische inpassingsbarrières en het realiseren van mogelijke oplossingen liggen in het private domein, stellen de minister en de staatssecretaris. Ze roepen de betrokken marktpartijen op om hier gezamenlijk vervolgonderzoek naar te doen. De ministeries willen wel een inspanning doen richting de Europese Commissie om meer duidelijkheid te creëren in het juridische kader.


Redactie Floranews | 29-09-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2201 GroenDirekt


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS