vrijdag 19 april 2024
Beurs agenda sierteelt 2403FlowerTrials

Planten en bloemen zijn meer dan alleen mooi

Planten en bloemen zijn meer dan alleen mooi

Met reststromen van planten en bloemen zijn waardevolle producten te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bloempapier of kleurstoffen. Dit blijkt uit het rapport ‘Nuttig gebruik van ‘Corona’-overschot sierteelt- en tuinbouwproducten’. Het rapport werd vrijdag 17 september overhandigd aan Meindert Stolk, Albert Abee, Adri Bom en Jolanda Heistek. 

Aanleiding voor het onderzoek was de uitbraak van corona in maart 2020 en de dramatische daling van de vraag naar bloemen en planten door het stilvallen van de export. Een grote stroom kwalitatief goede planten en bloemen bleef daardoor achter op de kwekerijen. Greenport West-Holland en SIGN namen het initiatief voor een onderzoek naar hoe deze reststromen tot waarde gemaakt kunnen worden. Dit met als doel dit ook na de lockdown te kunnen doen en daarmee te komen tot nieuwe verdienmodellen.

In het onderzoek door laboratorium VARTA werden twintig grote sierteeltgewassen onderzocht, en dan met name de plantinhoudstoffen. Dit leidde tot enkele nieuwe producten, zoals verschillende soorten bloempapier; dat papier kan weer door het eigen bedrijf of door de sector gebruikt worden. Hiervoor zijn bij verschillende kwekers vezels verzameld; van deze vezels is papier gemaakt. Het rapport dat werd overhandigd, is op een papiersoort gedrukt wat voor 20% uit reststromen van verschillende bloemen is gedrukt; aan de geur van het papier is de herkomst nog ruiken. Een consortium werkt aan het door ontwikkelen van dit product.

Met een aantal kwekers wordt nog overlegd over de ontwikkeling van andere nieuwe producten. Daarnaast zorgde het onderzoek ervoor dat bij deelnemende bedrijven op een andere manier wordt gekeken naar hun producten en productieprocessen. Zo zijn enkele kwekers gaan experimenteren met voedselveilige kweek van bloemen, waarmee de ontwikkeling van bijproducten veel meer mogelijkheden krijgt. Biobased Greenport West-Holland en VARTA begeleiden kwekers in de doorontwikkeling van nieuwe producten. Voorbeelden daarvan zijn kleurstoffen uit gerbera’s of celosia, en 3D-printen met biocomposieten van lelievezels. SIGN start ook een vervolgonderzoek naar vezelopslag bij tuinbouwondernemingen. “Blijf niet broeden op een idee maar deel het. De overschotten zijn er nu. Samen komen we verder, met respect voor ieders businessmodel”, aldus de onderzoekers.

Meindert Stolk, gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter Greenport West-Holland: "Hoewel uit nood geboren, levert dit onderzoek nu een prachtige bijdrage aan het doel dat we met elkaar hebben afgesproken: 100% circulair in 2050. Zeker omdat het niet alleen concrete producten heeft opgeleverd, maar het ook heeft gezorgd voor meer samenwerking, kennisdeling en andere experimenten. Het toont wederom aan hoe innovatief onze tuinbouw is."

Het onderzoek werd gefinancierd door provincie Zuid-Holland, Greenport West-Holland, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en gemeente Westland. 


Redactie Floranews | 21-09-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

23 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS