zondag 2 oktober 2022
FN TOP add FN TOP logo

Start pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Start pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering is het vanaf nu mogelijk financiering aan te vragen bij het Pilot-Investeringsfonds. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte vandaag bekend te starten met een pilot van het Investeringsfonds van 9 miljoen euro.

“Voor veel boeren is de keuze om duurzamer te ondernemen afhankelijk van de financiële mogelijkheden om te kunnen investeren", vertelt Minister Schouten. "Ik ben blij dat we nu een start maken met het Investeringsfonds als onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Deze steun helpt het boerenbedrijf toekomstbestendig te maken. Het is een pilotfase dus we gebruiken alle inzichten die we opdoen ook voor de toekomstige vormgeving van het fonds.”

Het Investeringsfonds start met een pilotfase om ervaring op te doen en om te kijken of het fonds aan de verwachtingen voldoet om de gewenste omschakeling naar bijvoorbeeld biologische of natuurinclusieve landbouw op gang te brengen. Met 9 miljoen euro kunnen naar verwachting ongeveer 35 ondernemers een financiering voor een omschakeling ontvangen van het Groenfonds.

Agrarisch ondernemers moeten bij het indienen van hun bedrijfsplannen bij het Groenfonds specifiek aangeven hoe de omschakeling bijdraagt aan ten minste vijf van de acht gewenste doelen waarbij reductie van stikstofemissie altijd een van de doelen is. De andere doelen zijn: reductie van gewasbeschermingsmiddelen, broeikasgassen, nitraat en verbetering van biodiversiteit, de bodem, veevoergebruik en dierenwelzijn.

Het Investeringsfonds is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Dit bevat ook een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen, één voor ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan (‘Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling’) en één voor het opstarten van een demonstratiebedrijf (‘Subsidieregeling Demonstratiebedrijf’). Naar verwachting worden deze twee subsidieregelingen op 1 november dit jaar opengesteld.

bron: Ministerie van LNV


Redactie Floranews | 13-07-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS