zondag 2 oktober 2022
FN TOP logo FN TOP add

Kabinet verhoogt laag btw-tarief voor sierteeltproducten niet

Kabinet verhoogt laag btw-tarief voor sierteeltproducten niet

Het kabinet is niet van plan om het lage het btw-tarief voor sierteeltproducten te verhogen. Dit heeft landbouwminister Carola Schouten laten weten aan de Tweede Kamer als antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren. De partij zou graag zien dat de BTW voor sierteeltproducten verhoogd wordt omdat de sector relatief veel gewasbeschermingsmiddelen zou gebruiken. En omdat de sector door robotisering en het gebruik maken van arbeidsmigranten steeds minder bij zou dragen aan de werkgelegenheid in Nederland. 

Sierteeltproducten vallen sinds 1975 onder het lage btw-tarief, dat destijds nog 4 procent was. In 1986 werd dit verhoogd naar 6 procent en in 2019 naar de nu geldende 9 procent.
Het gangbare tarief was destijds 16 procent en is in de loop der jaren verhoogd naar 21 procent. Sierteeltproducten zijn in 1975 ingedeeld onder het lage tarief om de producten betaalbaar te maken voor lage inkomensgroepen. En om de omzet en werkgelegenheid in de tuinbouwsector te stimuleren. Volgens de landbouwminister is een lager btw-tarief voor sierteeltproducten nog steeds een goed idee.

Redenen ook nu nog actueel

Schouten schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat de oorspronkelijke redenen voor het invoeren van een verlaagd btw-tarief nog steeds gelden. "Uit het LEI-rapport Fiscale faciliteiten agrosector uit 2014 en het door onderzoeksbureau SEO uitgevoerde beleidsonderzoek agrobeleid uit 2019 volgt onder meer dat een btw-verhoging primair effect heeft op de consumentenbestedingen in Nederland. De consumentenbestedingen in sierteeltproducten zijn namelijk gevoelig voor veranderingen in de prijs, met name voor de lage inkomens."

Ook wijst ze er in haar brief op dat sierteeltproducten niet de enige luxeproducten zijn die onder het lage BTW-tarief vallen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook boeken, kranten, tijdschriften en theaterbezoek.

Middelengebruik lager per hectare

Volgens de minster staat de discussie over gewasbescherming los van de discussie over het btw-tarief. Ze vindt dat in de sierteeltsector het middelengebruik naar beneden moet en schrijft dat ook de sector zelf van mening is dat de milieubelasting moet verminderen. Uit cijfers van het CBS blijkt volgens de minister ook al een verlaging van het gebruik per hectare.

Over het argument over de arbeidsmigranten zegt de minister: "Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, innovatieve slagkracht en concurrentiepositie, en zijn essentieel voor de continuïteit in bepaalde sectoren."


Redactie Floranews | 13-07-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS