dinsdag 19 oktober 2021
2110 SB Topbanner 2105 Palletcentrale

Presentatie resultaten Next Level Sierteeltveredeling

Presentatie resultaten Next Level Sierteeltveredeling

Bedrijven en onderzoeksinstellingen hebben de afgelopen jaren met elkaar samengewerkt in het project Next Level Sierteeltveredeling. Royal Van Zanten, Evanthia, Kolster, De Ruiter Innovations, De Zonnebloem, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Amsterdam Green Campus, Vertify, Naktuinbouw, Wageningen University & Research en Greenport Aalsmeer hebben in dit project gewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van biotoetsen met als doel meer weerbare planten en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op 30 september 2021 worden de resultaten van het project gepresenteerd tijdens een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector.

De sierteeltsector werkt hard aan het verkleinen van de ecologische footprint. Een belangrijke uitdaging hierbij is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen door middel van het selecteren van meer weerbare planten. Planten die namelijk minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen hebben tijdens de teelt ook minder gewasbeschermingsmiddelen nodig dan meer vatbare planten. Eén van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het vergroten van de plantweerbaarheid tegen ziekteverwerkers is de ontwikkeling van zogenaamde plant biotoetsen welke essentieel zijn bij het selecteren van weerbaardere cultivars.

Biotoets

Een biotoets is een methode om resistente of beter weerbare variëteiten tegen ziekteverwekkers te selecteren. De planten in dit project zijn onder andere Lisianthus, Hydrangea, Rosaceae, Thunbergia en Chrysanthemum. Met behulp van goede biotoetsen kan het veredelingsproces met jaren worden bespoedigd en deze leveren binnen de sierteeltsector dan ook een belangrijke bijdrage aan het versneld terugdringen van het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen.

William Quaedvlieg is hoofd Fytopathologie bij Royal Van Zanten: “Zonder collectief georganiseerd onderzoek naar het opzetten van betrouwbare biotoetsen zal ieder bedrijf constant individueel het wiel opnieuw moeten zien uit te vinden. Het collectief opzetten van gezamenlijke collecties, kennis en biotoets protocollen is daarom een belangrijke stap vooruit binnen het meer toekomstbestendig maken van de versnipperde Nederlandse sierteeltindustrie”. Volgens Quaedvlieg heeft POP-3 er niet alleen voor gezorgd dat ze binnen Royal van Zanten de Fusarium collectie veel beter hebben kunnen karakteriseren, maar ook dat ze het onderzoek naar echte Trips resistentie in Chrysant naar een hogere versnelling hebben kunnen schakelen.

Nelleke Kreike, lector van Hogeschool Inholland, onderschrijft dit: “De goede samenwerking tussen de fytopatholoog (of plantenziektedeskundige), de teler (of gewasspecialist zowel professioneel als studenten) en de veredelaar hebben veel bijgedragen aan het slagen van dit project”.

 


08-07-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS