zondag 2 oktober 2022
FN TOP logo FN TOP add

Ledenraad FloraHolland: er is werk aan de winkel!

Ledenraad FloraHolland: er is werk aan de winkel!

De ledenraad van Royal FloraHolland heeft unaniem conclusies getrokken uit de noodrempetitie FloriNEE. Tijdens de formele ledenraadvergadering op 1 juli heeft het ingestemd met de weg voorwaarts en gaat het op drie fronten aan de slag met verbeteringen. De belangrijkste conclusie van de vergadering is: er is werk aan de winkel!

Onder de noemer Op naar Coöperatie 2025 gaat de ledenraad werken aan de verbetering van de samenwerking in de driehoek ledenraad, raad van commissarissen en directie. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de signaal- en adviesfunctie van de ledenraad en de ledenbetrokkenheid bij strategische keuzes.

Op de drie vlakken zijn concrete acties benoemd. Zo wordt een externe deskundige ingeschakeld om de ledenraad in zijn kracht te zetten en positie te nemen in de driehoek. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe werkafspraken in de driehoek, zodat de ledenraad, directie en raad van commissarissen hun taken naar behoren kunnen invullen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in het belang van de coöperatie en haar leden.

Een ontwikkelplan moet de kwaliteit van de ledenraad helpen verbeteren. Een signaalmeter wordt een hulpmiddel om te zorgen dat signalen van leden goed binnenkomen bij de ledenraad en het bedrijf. Ook wordt teruggegrepen op de succesingrediënten van de ledenbetrokkenheid bij Coöperatie 2020.

"Een deel van de leden voelt zich niet voldoende gehoord. Dat moet anders."

"Leden hebben in de petitiegesprekken en de extra ledenraadsvergadering van 20 mei jongstleden pijnpunten in de uitvoering van de strategie en het functioneren van de ledenraad naar voren gebracht. Ook hoorden we kritiek op directie en de raad van commissarissen. De zorgen van leden hebben tot veel onrust geleid. We moeten hiervan leren. Een deel van de leden voelt zich niet voldoende gehoord. Dat moet anders,” aldus Marcel van Tol, voorzitter van de ledenraad.

Antwoord op petitie

In de noodrempetitie werd opgeroepen tot het laten uitvoeren van een externe audit op Floriday, verplichte certificering en het handelen van de directie van Royal FloraHolland. Twee verzoeken van de noodrempetitie werden al afgewezen in de formele vergadering van 22 april. Het derde verzoek werd deels ingewilligd en werd behandeld tijdens de extra ledenraadsvergadering op 20 mei. Op basis hiervan en de eerdere evaluatie van de ledenraad, zijn de verbeterpunten vastgesteld.

"De petitie vroeg verder om een externe audit naar het reilen en zeilen van ons bedrijf. Maar langer stilstaan bij gedane zaken, helpt ons niet vooruit. Bovendien worden er al IT en financiële audits gedaan als onderdeel van de normale bedrijfsvoering", aldus Van Tol.

Ook werd gevraagd om besluiten terug te draaien. "Daar staat de ledenraad niet achter. We moeten uitkijken dat de coöperatie niet onbestuurbaar wordt. De strategie is onze toekomst, daar staan we achter. De uitvoering kan wel beter. Royal FloraHolland is het verlengstuk van onze bedrijven. Samen moeten we ervoor zorgen dat dat zo goed mogelijk werkt. We zijn daarmee al goed op weg met de nieuwe aanpak van Floriday”, adlus Van Tol.

BBH-heffing

Op de agenda van de ledenraadvergadering stond ook de BBH-heffing. De ledenraad staat achter het idee dat Bloemenbureau Holland alternatieven onderzoekt voor de inning die nu wordt uitgevoerd door Royal FloraHolland. Royal FloraHolland draagt de BBH-heffing af aan Bloemen Bureau Holland.

Extra kweker-lid raad van commissarissen

Verder heeft de raad van commissarissen in de ledenraadsvergadering aangekondigd aan het einde van dit jaar een extra kweker-commissaris toe te willen voegen aan de raad van commissarissen. Dit om het aftreedschema in de komende jaren gelijkmatiger te laten verlopen. De ledenraad kan zich hierin vinden. De vacature zal binnenkort officieel bekend gemaakt worden, waarna de selectieprocedure volgt.

 


Leandra de Boef | 03-07-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS