maandag 27 september 2021
2109Evanthiavacature2 2105 Palletcentrale

Ministerie van LNV financiert twaalf nieuwe projecten Kas als Energiebron

Ministerie van LNV financiert twaalf nieuwe projecten Kas als Energiebron

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft onlangs twaalf  nieuwe projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron. Dat gebeurde na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron. Al eerder ging de programmaraad Kennis in je Kas akkoord met diverse onderzoeksvoorstellen op gebied van energie.

De volgende twaalf projecten worden gefinancierd door het ministerie van LNV:

Phalaenopsis duurzaam geteeld
In deze proef is het doel om aan te tonen dat een grote stap in energiebesparing in de teelt van phalaenopsis mogelijk is. Dat gebeurt door een aantal aspecten te combineren in een demonstratieteelt en te vergelijken met een praktijkconforme controleteelt.

Chrysant onder 210 μmol per m2 per seconde energiezuinige LED
Demonstratie van een energiezuinige duurzame chrysantenteelt met dezelfde productie en kwaliteit als in de praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van actieve ontvochtiging met warmteterugwinning, verneveling, insecten gaas, gelimiteerde CO2- dosering en belichting met LED.

Lisianthus toekomstbestendig stap 1; minder elektra met LED
Ontwikkelen van een teeltstrategie met full-LED belichting. Aan het einde van het project wordt een schets gemaakt van een fossielvrije toekomstbeeld.

Richting de toekomst telen met doordragers in balans
Ontwikkelen en demonstreren van een duurzaam teeltconcept met jaarrond aardbeien van een marktconforme kwaliteit.

Toekomstbeeld houtig kleinfruit fossielvrij
Er zal een toekomstbeeld worden geschetst voor een duurzame, energiezuinige, fossielvrije en mogelijk CO2-arme teelt van bramen en frambozen.

Vervolg Demo Kas2030
Demonstratie van een fossielvrije teeltconcepten van aardbei, freesia, potanthurium en gerbera. Daarnaast wordt er ook zoveel mogelijk geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder emissie van water en nutriënten.

LED’s pollinate. Invloed lichtspectrum op bestuivers
Bepalen hoe het gedrag van bestuivende insecten onder verschillende lichtomstandigheden wordt beïnvloedt en welke consequenties dit kan hebben voor de oogst.

De perfecte fossielvrij geteelde perkplant
Demonstreren van een fossielvrij teeltconcept voor de perkplantenteelt, met halvering van het elektraverbruik ten opzichte van de huidige proef met behoudt van teeltsnelheid en kwaliteit.

De klimaat- en risicobestendige kas: de ETF-onE kas
Het ontwerpen en bouwen van een nieuw energiezuinig kassysteem voor zachtfruit op basis van ETFE folie. Deze kas wordt gedemonstreerd met een onbelichte aardbeienteelt waarbij deze fossielvrij is, met een hogere productie en kwaliteit en een betere weerbaarheid tegen bepaalde ziekten.

Sturen op stress: wanneer is het (nog) nuttig
Inzicht verkrijgen in verschillende typen plantstress in relatie tot kasklimaat en gewasgroei, hoe deze te meten en hoe deze te gebruiken in de toepassing van Het Nieuwe Telen.

Stoomvrije chrysantenteelt door verbeterde weerbaarheid en perskluit kwaliteit
Het vinden van een manier om stomen te verminderen of te elimineren door de natuurlijke weerstand van chrysant tegen ziekten en plagen te vergroten. Dit door het toepassen van een andere perskluit en LED-belichting.

LED in komkommer, kan het met minder
Beproeven van een energiezuinig, effectief teeltconcept in combinatie met LED-belichting waardoor een significante afname van het elektriciteitsgebruik en warmte in de komkommerteelt mogelijk is.

 

bron: kas als energiebron


01-07-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS