maandag 27 september 2021
2109Evanthiavacature2 2105 Palletcentrale

ALV Plantion: Normale omzetstijging van bijna 4 procent in bijzonder jaar 2020

ALV Plantion: Normale omzetstijging van bijna 4 procent in bijzonder jaar 2020

Op 9 juni werd de algemene ledenvergadering (ALV) van Plantion gehouden. Coöperatievoorzitter René Willemsen en algemeen directeur André van Kruijssen blikten terug op het bijzondere jaar 2020. Bloemen en planten bleken een ijzersterk product en de jaaromzet kwam 3,7 procent hoger uit dan in 2019.

Een gezonde en ‘normale’ omzetstijging in een jaar dat allesbehalve normaal te noemen is met een lockdown, maatregelen, thuiswerkende medewerkers en gedeeltelijke winkelsluitingen. Mede dankzij daadkrachtig en flexibel reageren én een snel herstel van de handel bleken bloemen en planten eens te meer een belangrijke bron van troost in een nare tijd.

Plantion realiseerde haar omzetstijging in 2020 dankzij prijsvorming, bij vergelijkbare aantallen als in voorgaande jaren. Het kostte veel moeite om genoeg volume op de marktplaats aan te bieden. Mede als gevolg hiervan kwam het resultaat in 2020 lager uit dan in 2019.

Aanwezige leden in de afmijnzaal tijdens de ALV van Plantion - foto VVB van Bree

Door de pandemie nam het aandeel digitaal kopen op de klok sterk toe, met een extreme piek in maart en daarna in december toen het aandeel zelfs 30 procent bedroeg. Dit effect zet zich door in de eerste vijf maanden van 2021. Volgens Plantion mede dankzij de bezorgservice waar steeds meer klanten gebruik van maken.

Omzetstijging 2021

Na de terugblik werden de aanwezigen in de afmijnzaal en bezoekers van de virtuele ALV meegenomen naar de cijfers en de plannen van 2021. In de eerste vijf maanden van 2021 is sprake van forse omzetstijging van 11 procent. De omzet uit digitale verkoop is vooral dankzij een sterke toename van Klok Voorverkoop verdubbeld. 

Ook hier is echter sprake van een enigszins vertekend beeld: de omzetstijging is een gevolg van de prijsvorming. Plantion heeft moeite om aan voldoende hoeveelheden product te komen voor klok, bemiddeling, groencentrum en digitale marktplaats. Om hier verandering in te brengen, moedigt Plantion leden en gastleden aan om meer aan te voeren voor met name klok en Klok Voorverkoop.

Plannen 2021

Plantion organiseert dit jaar een aantal informele regiobijeenkomsten voor aanvoerders om de betrokkenheid bij de marktplaats te vergroten. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 24 juni voor aanvoerders in de regio Arnhem-Nijmegen.

Naast betrokkenheid is ook innovatie een speerpunt in 2021. Zo investeert Plantion in vernieuwing van haar afmijnzaal. Deze zomer worden camera’s geïnstalleerd die ervoor zorgen dat klokkopers die kopen op afstand via livestream de karren daadwerkelijk in hun KOA-applicatie zien verschijnen. In september worden in het klokfront de zes beamerschermen vervangen door één hypermodern ledscherm. Dit alles moet bijdragen aan meer beleving in de afmijnzaal en meer klokkopers op afstand.

Een ander speerpunt van Plantion voor 2021 is het ondersteunen van de klant in zijn of haar lokale marketing, bijvoorbeeld door het aanleveren van content, thematische bloemenkaartjes en andere promotiematerialen.

2022-2025

Later dit jaar zal Plantion haar beleidsplan voor de periode 2022-2025 presenteren. Het centrale aandachtspunt hierin al zijn ‘het leveren van toegevoegde waarde en ontzorgen van aanvoerders en klanten’. Plantion werkt hiern toe naar een 24/7 dienstverlening met betere (real-time) berichtgeving, vraag-gestuurde uitbreiding van diensten en een jaarlijkse groei van 10 procent. Om dit mogelijk te maken, zal volgens de veiling in Ede geïnvesteerd worden in betere klantfaciliteiten, mechanisatie van de distributie, toegevoegde waarde op logistiek gebied, informatieve apps en acquisitie.


Leandra de Boef | 11-06-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS