zondag 13 juni 2021
2106EvanthiaOnTour 2105 Palletcentrale

Food en Flower partijen bouwen magneet voor en door HBO en WO toekomstmakers

Food en Flower partijen bouwen magneet voor en door HBO en WO toekomstmakers

HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, Handel Groeit, World Horti Center en AVAG slaan de handen ineen om hbo en wo -talenten aan te trekken én te verbinden aan de food en flower sector. Deze talenten met vaak frisse blikken en nieuwe – niet alleen groene – expertises, hebben volgens onderzoek van Hogeschool InHolland vaak onvoldoende beeld van de kansen en wereldwijde impact waarin ze zelf het verschil kunnen maken. Hoog tijd voor verandering vindt het collectief.

Volgens het onderzoek maken relatief weinig master studenten de keuze voor een carrière in de food en flower sector. Volgens HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, Handel Groeit, World Horti Center en AVAG maken uitdagingen waar de sector en bedrijven momenteel voor staan, het aantrekken van jonge, hoogopgeleide talenten juist noodzakelijk. "Juist in wendbare complementaire teams - waar specialisten met groene vakkennis samenwerken met experts op het gebied van data, logistiek, techniek, marketing en sales - kunnen we snel inspelen op onder andere digitale, circulaire en marktgedreven transformaties. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden en dus naast ‘groene kennis’ om een bredere verbinding met het ‘grijze onderwijs’."

De eerste pilots van het collectief laten veelbelovende reacties zien. In november 2020 hebben HortiHeroes, World Horti Center en Greenport West-Holland het initiatief genomen om de tuinbouwketen tijdens de online Sustainability Career Day te presenteren aan ruim 40 studenten van TU Delft en Leiden Universiteit. Hierbij werd het verhaal van sector verteld vanuit een duurzaamheidsperspectief door gepassioneerde vernieuwers. De deelnemende studenten bleken verrast over de duurzame innovatiekracht en de impact op globale uitdagingen rondom gezondheid, geluk en duurzame voedselvoorziening.

‘Very cool! Wondering... is this actually open access knowledge? The world needs it!’ Student TU Delft

‘One hour is way too short for so many interesting topics and presentations, you all really sparked my interest in horticulture :) Exceptionally inspiring!’ Student Leiden Universiteit

Met ondersteuning van fonds Colland Arbeidsmarkt en Handel Groeit, gaan HortiHeroes, Glastuinbouw Nederland, World Horti Center en AVAG de komende drie jaar gezamenlijk aan de slag om hoogopgeleide talent te enthousiasmeren, ontwikkelen en binden.

Het ketenbrede samenwerkingscollectief beoogt nationale interesse van studenten richting de Food & Flower industrie door per sessie juist die thema’s te belichten die aansluiten bij het vakgebied en samen te werken met bestaande platforms zoals KasGroeit en sprekers uit de hele keten.

Redactie Floranews | 31-05-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2106 StudioFlowerTrials


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS