maandag 27 september 2021
2109Evanthiavacature2 2105 Palletcentrale

Eerste kassen in glastuinbouwgebied PrimA4a aangesloten op CO2 leiding OCAP

Eerste kassen in glastuinbouwgebied PrimA4a aangesloten op CO2 leiding OCAP

OCAP heeft een nieuw aangelegde CO2 leiding naar het glastuinbouwgebied PrimA4a in gebruik genomen. De eerste kassen in het gebied zijn op de leiding aangesloten. De kwekers van deze kassen  kunnen nu stoppen met het verstoken van aardgas om aan de voor hen noodzakelijke CO2 te komen. In plaats daarvan hergebruiken ze nu de CO2 die is afgevangen bij de industrie in het Rotterdamse havengebied. Met dit hergebruik realiseren de glastuinbouwbedrijven in het gebied op termijn een reductie van ruim 20 kiloton CO2-uitstoot per jaar en besparen ze de stook van ongeveer 12 miljoen kubieke meter aardgas.

Vanwege de milieuvoordelen stelden hebben zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlemmermeer een subsidie van respectievelijk vier en ruim drie miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze subsidie is zowel voor de nu gerealiseerde leiding, als voor de verlenging daarvan naar het glastuinbouwgebied De Kwakel-Kudelstaart in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. Deze verlenging zal naar verwachting in 2022 gerealiseerd worden.

Voor bloemenkweker Jaap Vreeken in Rijssenhout, is de aansluiting op de OCAP-leiding een lang gekoesterde wens. “Wij willen ons bedrijf zo duurzaam mogelijk maken en zijn daarom ruim vijftien jaar bezig geweest om externe CO2 te krijgen. Het voelt echt niet goed als je in de zomer gas moet gaan verstoken om de voor ons noodzakelijke CO2 te krijgen, terwijl je weet dat het een stuk verderop uit een schoorsteen stroomt. Een paar jaar geleden hebben we geïnvesteerd in een CO2 -opslagtank, maar CO2 over de weg aanvoeren is niet de beste oplossing. Over een paar dagen kunnen we eindelijk CO2 direct van de industrie in onze kas doseren. We besparen daarmee aanzienlijk op ons gasverbruik en dus op onze eigen CO2-uitstoot."

De uitbreiding wordt mede mogelijk gemaakt door de jarenlange inzet van Greenport Aalsmeer. “Met deze CO2 voorziening is de basis gelegd voor verduurzaming van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer. De opgave in deze greenport is om ongeveer 190 miljoen m3 aardgasequivalent te verduurzamen. Het CO2-net van OCAP levert hierin een substantiële bijdrage en is een belangrijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen”, aldus Jeroen Larrivee, consultant energietransitie glastuinbouw bij Greenport Aalsmeer.

CO2 essentieel voor glastuinbouw

Voor glastuinbouwbedrijven is CO2 essentieel om hun gewassen te laten groeien. Als ze niet over externe CO2 kunnen beschikken, zijn ze gedwongen om hun warmteketels te stoken voor de groei van de gewassen. Dat betekent in de praktijk dat er in de zomer wordt gestookt, als de planten het meest groeien, terwijl de warmte niet wordt gebruikt.

OCAP vangt al ruim 15 jaar CO2 af bij onder meer Shell en Alco Energy in het Rotterdamse havengebied en levert deze via een pijpleiding aan diverse tuinbouwgebieden. Dat resulteert in een jaarlijkse besparing van 600.000 ton CO2 die de glastuinders anders zouden moeten produceren door zo’n 330 miljoen m3 aardgas te verstoken.

Ilse Zaal, gedeputeerde Landbouw en Economie bij de provincie Noord-Holland, is trots dat de CO2 leiding in PrimA4a nu in gebruik genomen is. “Met deze CO2-leiding hebben we een belangrijke randvoorwaarde ingevuld voor de verduurzaming van de glastuinbouw. Het is prachtig dat de glastuinbouw het restproduct CO2 van de industrie op deze wijze nuttig kan toepassen voor de teelt van onze bloemen, planten en groenten.”


27-05-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS