woensdag 23 juni 2021
FN TOP add 2105 Palletcentrale

Betrokkenheid groot tijdens extra Ledenraadsvergadering

Betrokkenheid groot tijdens extra Ledenraadsvergadering

Tijdens de extra Ledenraadsvergadering op donderdag 20 mei zijn 230 leden van FloraHolland het gesprek met de Ledenraad aangegaan. Er werd onder leiding van voorzitter Marcel van Tol, teruggekeken op de eerste twee jaar van de Ledenraad, waarin een aantal belangrijke onderwerpen zijn besproken. De Ledenraad heeft besloten tot een extra vergadering in reactie op de "noodrem-petitie".

De Ledenraad gaf een toelichting op de invulling van zijn adviesrol en werd gesproken over de uitvoering van de strategie. Ook stond digitale milieuregistratie en -certificering op de agenda. De hierop volgende discussie ging vooral over de verplichting en illustreert de grote diversiteit onder de leden. Aanleiding voor de petitie waren vooral de problemen rond de functionaliteiten van Floriday en een niet-haalbare deadline.

foto: FloraHolland

Geen club van ja-knikkers

De discussies tijdens de vergadering werden scherp gevoerd. Hierin werd bevestigd dat leden vinden dat de directie en Raad van Commissarissen (RvC) onvoldoende naar de signalen van kwekers en kopers hebben geluisterd. Ook ledenraadslid Arnoud van der Knaap uitte openlijk kritiek op het functioneren van de directie en RvC. “Deze hele petitie was niet nodig geweest, als directie en RvC de signalen vroegtijdig had opgepakt. We moeten hier lering uit trekken! Indirect moet deze petitie ervoor zorgen dat de ledenraad beter in zijn kracht komt. We zijn als ledenraad geen club van ja-knikkers.”

Volgens de Ledenraad ligt voor Floriday inmiddels een nieuwe aanpak klaar en dat het zich nog buigt over digitale milieuregistratie en -certificering. In de digitale routekaart is de nieuwe aanpak voor Floriday door leden te volgen. 

“We hebben vanavond met z’n allen een goed gesprek gevoerd, als kwekers onder elkaar. Je ziet dat de betrokkenheid groot is. Onze eigen ondernemingen zijn heel verschillend en ons gezamenlijk bedrijf is volop aan het veranderen", aldus voorzitter Van Tol. "Dat gaat niet zonder slag of stoot. Wat is de juiste aanpak om alle verschillende kwekers zo goed mogelijk vooruit te helpen? Wat mij betreft moeten we het tempo erin houden en tegelijkertijd zorgen dat iedereen mee kan doen. Daar ligt de grote uitdaging.”

Volgens de Ledenraad is de informele ledenraadsvergadering niet het eindstation. Op 1 juli, tijdens de formele ledenraadsvergadering, bespreekt de ledenraad alle input die de afgelopen maanden is opgehaald en neemt een besluit.

Aanleiding extra Ledenraadvergadering

De Ledenraad heeft besloten tot een extra ledenraadsvergadering in reactie op de "noodrem petitie". Volgens de zogenaamde noodremprocedure kunnen leden die niet in de Ledenraad zitten een extra vergadering bijeen roepen waar alle leden kunnen spreken. FloriNEE (initiatiefnemers van de “noodrem petitie”) zelf laat weten niet gevraagd om deze extra ledenvergadering.

De initiatiefnemers van de "noordrem petitie" namen net als de andere leden online deel aan de vergadering en niet, zoals gevraagd door de Ledenraad, in de studio. De initiatiefnemers laten weten hiervoor gekozen te hebben, omdat de Ledenraad het er niet mee eens was dat de één van de initiatiefnemers zich wilde laten vertegenwoordigen door een deskundige op gebied van Floriday.
 
De extra Ledenraadvergadering is opgenomen en is later vandaag (vrijdag 21 mei) terug te kijken op de website van FloraHolland.

 

Bron: www.Floranews.com
Leandra de Boef | 21-05-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS