zondag 13 juni 2021
2105 Palletcentrale 2106EvanthiaOnTour

Nieuwe pensioenwet treedt jaar later in werking

Nieuwe pensioenwet treedt jaar later in werking

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023, aldus minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Koolmees verwacht het wetsvoorstel begin 2022 naar de Kamer te kunnen sturen. De hervorming zou dan op 1 januari 2023 van kracht kunnen worden. In het pensioenakkoord van 2020 was eerder gesproken over uiterlijk 1 januari 2022.

In dit pensioenakkoord is afgesproken dat sociale partners en pensioenuitvoerders vier jaar de tijd krijgen om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Daarbij werd uitgegaan van inwerkingtreding op 1 januari 2022. Ook bij inwerkingtreding op 1 januari 2023 krijgen partijen maximaal vier jaar de tijd voor de nodige aanpassingen, dus tot 1 januari 2027.

Het conceptwetsvoorstel toekomst pensioenen is begin dit jaar voorgelegd aan heel Nederland met de vraag mee te denken om de wet te verbeteren. “Hoewel we de vaart erin houden, wil ik met alle betrokkenen een zorgvuldig proces doorlopen”, aldus Koolmees. De beoogde nieuwe ingangsdatum zou gekozen zijn in samenspraak met sociale partners, jongeren- en ouderenorganisaties, pensioenfondsen, verzekeraars, uitvoeringorganisaties en toezichthouders.


Leandra de Boef | 11-05-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2106 StudioFlowerTrials


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS