maandag 27 september 2021
2109Evanthiavacature2 2105 Palletcentrale

Heb je wit licht nodig om een beter gewas te telen?

Heb je wit licht nodig om een beter gewas te telen?

Licht is waarschijnlijk de belangrijkste overweging bij het optimaliseren van de plantenteelt in een kas of in verticale landbouw. Er bestaan verschillende mythes rondom de specifieke lichtspectra die worden gebruikt voor het telen van gewassen, vooral met betrekking tot het gebruik van wit licht, groen licht, of licht in een breed spectrum. Aan Signify’s Esther de Beer, manager van het team van plant specialisten bij Philips Horticulture de vraag of je ‘wit’ licht nodig hebt om een beter gewas te telen.

Ten eerste, wat wordt bedoelt met wit en groen licht?
Wanneer wij het hebben over licht voor planten, maken wij vaak onderscheid tussen 4 basis kleuren: blauw (400-499nm), groen (500-599nm), rood (600-699nm) en verrood (700-799nm). Paars licht is eigenlijk een combinatie van rood en blauw licht. Je krijgt wit licht als je genoeg groen licht toevoegt aan dit rood/blauwe licht. Daarom zullen wij ons richten op de vraag of je groen licht nodig hebt om een beter gewas te telen.

Hoe efficient maakt een plant gebruik van groen licht om te groeien?
blauw, rood en groen licht worden gelijkmatig opgenomen door een gewas, en alleen verrood wordt aanzienlijk minder opgenomen. Maar worden al deze kleuren evenredig gebruikt voor de groei?

In het begin van de jaren ’70 deed McCree metingen naar de efficiëntie van de fotosynthese als een functie van de golflengte van het licht voor een groot aantal gewassen. Deze data toonde grote overeenkomsten voor de gewassen, en is sindsdien samengevat als de “McCree Curve, zie figuur 1 hieronder.

Figuur 1 McCree curve: de efficiëntie van fotosynthese als een functie van de golflengte van het licht

Dit toont aan dat groen licht wordt gebruikt voor fotosynthese, maar op een lagere efficiëntie vergeleken met rood licht. Sinds dit vroege werk hebben veel onderzoekers vergelijkbare resultaten gevonden. [Hogewoning 2012, Paradiso 2011]

Voor de groei van planten in het algemeen is niet alleen het proces van fotosynthese van belang, maar ook andere processen die bijvoorbeeld invloed hebben op de vorm van het gewas. Daarom is het voor praktische toepassingen belangrijk om de totale groei van het gewas te beoordelen, in plaats van alleen te richten op de fotosynthese.

Dus, wat is het effect van groen licht op het gewas?
We hebben gezien dat meerdere gewassen aanzienlijk hoger versgewicht hebben wanneer ze zijn geteeld zonder groen licht. Echter, voor andere gewassen heeft de hoeveelheid groen licht geen effect op het versgewicht. We hebben ook gezien dat blauw- en verrood licht veel effectiever zijn dan groen licht om de vorm van het gewas te sturen. Ik zal wat voorbeelden delen uit ons onderzoek.

Bij het Philips GrowWise Center, hebben we een proef gedaan waar wij acht slasoorten van RijkZwaan hebben geteelt onder licht spectra met respectievelijk 0 en 20% groen licht, maar met dezelfde photon flux en percentage blauw licht. De grafiek hieronder toont het relatieve versgewicht van deze gewassen, en vergelijkt de groei onder beide spectra met 0% groen en 20% groen licht.
Figuur 2 Aanzienlijk hoger versgewicht voor slasoorten die zijn geteeld zonder groen licht

Zoals je kunt zien in deze grafiek reageren niet alle slasoorten op dezelfde manier. Twee soorten (RZ1 en RZ2) groeien iets beter onder het spectrum met 20% groen. De meeste soorten hebben echter significant hogere versgewicht (zelfs tot 20% hoger versgewicht voor RZ8) als ze zijn geteeld zonder groen licht.

Het kleine effect dat groen licht heeft op de groei van een gewas wordt bevestigd door uitgebereid academisch onderzoek van Snowden, die de groei van 7 verschillende planten soorten onder 8 verschillende spectrale samenstellingen vergeleek: “In tegenstelling tot de significante effecten van blauw licht, heeft het toenemen van groen licht in stapjes van 0 tot 30% een relatief klein effect op groei, blad opppervlak, en netto assimilatie op laag of hoog PPF”. Snowden 2016]

Een tweede voorbeeld uit ons eigen onderzoek is gerelateerd aan medicinale cannabis. In deze proef werden twee verschillende cultivars geteeld onder drie verschillende licht spectra met 0%, 6% en 36% groen op hetzelfde aanvullend licht niveau (600 µmol/m2/s). Hier keken wij niet alleen naar het gewicht van de bloemen, maar ook naar de kwaliteit van de gewassen.

De grafieken in figuur 3 hieronder tonen het droge gewicht van de bloemen van twee verschillende cultivars, en ook het percentage actieve componenten, die in belangrijke mate de product kwaliteit bepalen van medicinale cannabis.

Figuur 3 Hogere actieve componenten voor medicinale cannabis met lagere percentages groen licht

De grafieken tonen aan dat het droge gewicht gelijk blijft onder alle drie de spectra, wat opnieuw aantoont dat de hoeveelheid groen licht weinig effect heeft op de groei. De actieve componenten nemen echter substantieel af als het groen toeneemt. Gezien deze gewassen specifiek worden geteelt voor hun medicinale componenten, leidt dit naar een voorkeur voor licht spectra die weinig tot geen groen bevatten.

Om samen te vatten: Uit onze onderzoeken blijkt dat verschillende gewassen verschillende licht spectra nodig hebben voor optimale groei. In de meeste gevallen heeft het echter geen toegevoegde waarde om meer dan een paar procent groen licht toe te voegen; voor zowel de opbrengst als voor de kwaliteit van het gewas.

Als groen licht zo weinig toegevoegde waarde heeft, waarom zou je het dan gebruiken?
Dat heeft verdere uitleg nodig; de bovengenoemde resultaten beschrijven het gebruik van licht door het gewas, ze vergelijken opbrengst met dezelfde photon flux. Ze nemen echter niet in beschouwing hoeveel energie er nodig is om dit licht te maken. Aangezien er grote verschillen zijn in effectiviteit (mol/Joule), heeft dit natuurlijk een grote invloed op het totale energie verbruik.

Rode LEDs geven veel meer photons per electrische Watt (μmol/W) vergeleken met blauwe en groene LEDs.

Ons onderzoek toont aan dat een spectrum met ongeveer 6% groen licht voldoende is voor goede kleurherkenning door mensen, en dit is 30% efficiënter qua energieverbruik vergeleken met een ‘zonlicht-achtig’ spectrum, die ongeveer 40% groen licht bevat.

Bij Signify willen we onze eindgebruikers de optimale licht oplossing geven om hun gewas op de meest duurzame manier te kunnen telen. Groen licht is minder efficient dan blauwe en rode LEDs. Voor de meeste licht applicaties kan een beperkte hoeveelheid groen licht worden overwogen omdat er slechts een kleine hoeveelheid groen licht nodig is voor goede kleurherkenning door mensen, en omdat de meeste gewassen geen grote hoeveelheid groen licht nodig hebben om goed te kunnen groeien.

Esther de Beer is manager van het team van plant specialisten bij Signify horticulture LED solutions. Ze besteedt haar tijd aan het doeltreffender maken van LED-groeiverlichting. In een serie artikelen onderscheidt ze feiten en fictie met betrekking tot wit licht en laat ze zien hoe onderzoek heeft aangetoond welk lichtspectrum gewassen beter helpt groeien.


06-05-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2109Evanthia asparagus


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS