zondag 13 juni 2021
2106EvanthiaOnTour 2105 Palletcentrale

Extra Ledenraadvergadering Royal FloraHolland over uitvoering strategie en adviesrol

Extra Ledenraadvergadering Royal FloraHolland over uitvoering strategie en adviesrol

De Ledenraad van Royal FloraHolland heeft besloten om een extra informele ledenraad te houden. Hiermee gaat het in op het verzoek van de noodrempetitie van FloriNEE. De extra ledenraad wordt gehouden op 20 mei 2021. Hierin komen alle bezwaren uit de petitie aan de orde die betrekking hebben op de adviesrol van de Ledenraad en de uitvoering van de strategie van Royal FloraHolland.

Het verzoek om de adviesrol van de ledenraad en de uitvoering van de strategie te bespreken is met 96,88% van de stemmen aangenomen. De verzoeken over een audit naar het reilen en zeilen van Royal FloraHolland en een bevel om een aantal besluiten in te trekken zijn met 81,25% van de stemmen verworpen.

Het besluit van de Ledenraad gaat verder dan het advies van de drie voorzitters aan de Ledenraad. De Ledenraad wil hiermee maximaal ruimte bieden voor het gesprek met leden om recht te doen aan de bezwaren van de petitieverzoekers voor zover deze betrekking hebben op adviesrol van de Ledenraad en de uitvoering van de strategie.

De Ledenraad is tot dit besluit gekomen op basis van gesprekken die zij met een groot aantal leden heeft gevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat de ondertekenaars van de petitie vooral zorgen hebben over het functioneren van Floriday en er leven verschillende bezwaren over de digitale milieuregistratie en -certificering. Bovendien is er nog veel onduidelijk over Floriway en zijn er vragen over de rol en positie van de Ledenraad. Ook niet ondertekenaars van de petitie herkennen dit geluid, maar vinden het gekozen middel te heftig.

Met alle leden in gesprek

Marcel van Tol, voorzitter van de Ledenraad: "De Ledenraad heeft in zijn besluit aangegeven achter de strategie van Royal FloraHolland te staan. Wel is de Ledenraad van mening dat de uitvoering van de strategie op onderdelen beter had gekund en gemoeten. Verder vinden we dat wij als Ledenraad in onze kracht staan, maar dat er ruimte voor verbetering is in de contacten met leden en de uitoefening van de adviestaken."

De Ledenraad wil hierover met de leden in gesprek in een informele vergadering van de Ledenraad. Alle leden van Royal FloraHolland kunnen hier spreken. Deze extra Ledenraadvergadering zal plaatsvinden op donderdag 20 mei. In een kort na 20 mei te houden formele Ledenraadvergadering beoordelen de Ledenraadsleden alles wat is ingebracht en wordt een conclusie getrokken.


Leandra de Boef | 22-04-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2106 StudioFlowerTrials


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS