dinsdag 22 juni 2021
2105 Palletcentrale FN TOP add

Ledenraad FloraHolland: Niemand is gebaat bij verdeeldheid in de co÷peratie

Ledenraad FloraHolland: Niemand is gebaat bij verdeeldheid in de co÷peratie

De Ledenraad van Royal FloraHolland heeft de afgelopen weken met een groot aantal leden gesproken om vanuit alle hoeken en gaten te horen over de onrust die er heerst in de coöperatie, de ledenpetitie FloriNEE en hoe men hierin staat.

Het heeft informele gesprekken gevoerd met leden die de petitie hebben ondertekend, leden van de FPC, en ook met leden die de petitie juist niet ondertekend hebben. Vanuit deze gesprekken komt volgens Ledenraadslid Rieneke van der Houwen duidelijk naar voren dat niemand uit is op verdeeldheid binnen de coöperatie, maar dat de leden vinden dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt door de directie van FloraHolland, maar ook door de Ledenraad.

FloriNEE wil een extra vergadering van de ledenraad van FloraHolland afdwingen. Daarin zal worden gevraagd in te stemmen met een externe audit op het digitale platform Floriday, de milieucertificering en de directie van FloraHolland. Op 22 april 2021 is er een formele Ledenraadvergadering waarin de Ledenraad beslist over de petitie en of de hierin gevraagde extra Ledenraadvergadering er komt. Als deze er komt, wordt daar het verzoek verder behandeld.

Hieronder een korte update vanuit de Ledenraad met Ledenraadslid Rieneke van der Houwen en de leden Nico Kiep en Martin Zwinkels. Wat vinden zij van de petitie?

 


21-04-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS