maandag 27 september 2021
2105 Palletcentrale 2109Evanthiavacature2

Corvus Drones ontvangt financiering uit innovatiefonds voor ontwikkeling drone voor gewasmonitoring

Corvus Drones ontvangt financiering uit innovatiefonds voor ontwikkeling drone voor gewasmonitoring

Corvus Drones ontvangt financiering vanuit het Innovatiefonds ION+, een innovatiefonds voor mkb-ers in Gelderland, voor de ontwikkeling van drones voor gewasmonitoring. Met deze financiering kan het de techniek toepasbaar maken voor elke teelt in binnen- en buitenland.

De financiering van ION+ gebruikt Corvus Drones om haar techniek verder te verbeteren. “We willen onze technologie breed toepasbaar maken, dus voor elke teelt, in binnen- en buitenland. Daar is geld voor nodig. De financiële impuls vanuit ION+ helpt ons daarbij. Hiermee ronden we onze ‘pre-seed round’ af, een belangrijke mijlpaal,” aldus Frans-Peter Dechering, co-founder van Corvus Drones.

“Het doel van onze innovatieve drone is om glastuinbouwers te ondersteunen bij het tellen van kiemplanten, groeimonitoring, oogstvoorspelling en het voorkomen en bestrijden van ziektes en plagen,’’ legt Dechering uit. “Er is veel vraag naar data in kassen. Als kweker of teler is het bijna onmogelijk om kiemen dagelijks te tellen en analyseren. Dat gebeurt nu vaak steekproefsgewijs. Een drone die door de kassen vliegt, kan vanaf boven heel makkelijk data verzamelen,” aldus Dechering.

Corvus Drones creëert met haar technologie maatschappelijk rendement door duurzame productie van gezond voedsel. De drone vliegt zelfstandig door de kas en maakt met een speciale camera opnames van de kiem- of jonge planten. Dechering legt uit: “In minder dan een half uur kan de drone 5.000m2 kas met planten monitoren. De beelden worden geanalyseerd door artificial intelligence. Zo levert de drone zeer nauwkeurige metingen in kort tijdsbestek.” Dat betekent meer informatie over de (kiem)planten en daardoor een efficiënter (groei)proces tegen lagere kosten. 

Financiering van innovatie

De financiering aan Corvus Drones wordt verstrekt uit ION+, een innovatiefonds voor mkb’ers in Gelderland dat gefinancierd wordt door een bijdrage uit het Europese subsidieprogramma OP-Oost en een cofinanciering van de provincie Gelderland. Oost NL is fondsmanager en verstrekt de financiering aan Gelderse mkb-ers in de meest risicovolle innovatiefase. “Voldoende voedsel produceren voor een groeiende wereldbevolking is een grote maatschappelijke uitdaging. Met haar innovatieve technologie heeft Corvus Drones een oplossing in handen. De vraag naar deze oplossing is groot en dat maakt het product ook commercieel interessant. Het is mooi dat we daar met ION+ een bijdrage aan kunnen leveren”, aldus Lise van den Bosch, investment manager Food bij Oost NL.


Redactie Floranews | 15-04-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2109Evanthia asparagus


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS