woensdag 12 mei 2021
FN TOP logo FN TOP add

Data delen in de digitale tuinbouw

Data delen in de digitale tuinbouw

“Hoe hou je als bedrijf grip op je data” was de centrale vraag tijdens de Tuinbouw Digitaal bijeenkomst ‘Data delen’op 13 april. De bijeenkomst werd georganiseerd door Floricode vanuit het World Horti Center in Naaldwijk. Ruim 160 personen namen deel aan de online bijeenkomst.

Het delen van data tussen bedrijven in de tuinbouw neemt, als gevolg van de toenemende digitalisering, enorm toe. Het biedt dan ook veel mogelijkheden tot efficiency verbetering bijvoorbeeld in de logistiek of optimalisatie van de teelt door data van meerdere bedrijven te combineren en te analyseren met slimme software. De sprekers op deze bijeenkomst gingen in op hun ervaringen met diverse aspecten van het data delen in de praktijk.

André van der Linden (CIO Royal FloraHolland) en Henk Zwinkels (Floricode) bespreken vragen van de aanwezigen.

Als eerste presenteerde Thimo Bergenhenegouwen van bureau YAG de resultaten van het onderzoek naar data delen in de sierteelt. Dit onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven in de tuinbouw meerwaarde zien in het delen van data met elkaar, maar dat afspraken en standaarden nodig zijn om het dataverkeer betrouwbaar en veilig te maken en daarmee vertrouwen te bieden aan de deelnemende bedrijven.

Lan van Wassenaer van WUR besprak de meerwaarde die de blockchain technologie biedt om op betrouwbare wijze data met belanghebbenden in de gehele keten te delen over gewasbescherming. Aangetoond is dat door data te delen van stekproducent tot aan de handel het gebruik van deze middelen kan worden beperkt.

André van der Linden, CIO van Royal FloraHolland, gaf een inkijkje hoe binnen Floriday met data wordt omgegaan, de maatregelen die zijn getroffen om de data strikt vertrouwelijk te houden en hoe dit aangetoond kan worden.

Gerard van der Hoeven van iShare ging in op de ervaringen in de logistieke sector met het opstellen en implementeren van gezamenlijke afspraken over data delen voor de gehele sector; de tuinbouw kan hierbij aansluiten waarmee logistieke data beschikbaar komt voor de bedrijven in de tuinbouw.

Henk Zwinkels van Floricode pleitte ervoor om ook in de tuinbouw gezamenlijk afspraken te gaan maken voor het ‘data delen’ en hierbij gebruik te maken van ervaringen zoals iShare. Denk hierbij aan een eenduidige manier van toegang, authenticatie en autorisatie voor de diverse systemen en platforms, data standaardisatie en aan andere afspraken waarmee het vertrouwen van gebruikers wordt vergroot. De aanwezige deelnemers onderschreven het belang van dit soort sectorbrede afspraken. Zodra bedrijven grip kunnen houden op hun data zullen zij ook bereid zijn hun data met belanghebbenden in de keten te delen.


Redactie Floranews | 14-04-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS