woensdag 12 mei 2021
FN TOP add FN TOP logo

Royal FloraHolland aangesloten op Trias warmtenetwerk

Royal FloraHolland aangesloten op Trias warmtenetwerk

Royal FloraHolland is aangesloten op het Trias warmtenetwerk. Afgelopen vrijdag, 2 april, schakelden Friso Sijbertsma, Manager Assetmanagement van FloraHolland en Marco van Soerland van Trias Westland de warmtewisselaar om naar duurzame aardwarmte.

“Om en nabij de 10 jaar geleden is in samenwerking met de glastuinbouw via Trias Westland ingezet op het verduurzamen van het energieverbruik in het Westland door toepassing van aardwarmte. Vanaf de intentieovereenkomst zijn we nu doorgegroeid naar de ontwikkeling van twee aardwarmtebronnen aan de Lange Broekweg in Naaldwijk. Het is mooi en ik ben er trots op dat Royal FloraHolland als initiator van dit project nu ook gebruik maakt van onze duurzame warmte”, aldus Marco van Soerland, directeur Trias Westland.

Friso Sijbertsma (rechts) van FloraHolland en Marco van Soerland (links) van Trias Westland

Door de aansluiting op het aardwarmtenetwerk zal de veiling veel minder CO2 uitstoten. Er wordt namelijk minder op gas gestookt. "We besparen op jaarbasis ongeveer 600.000 m³, dat is vergelijkbaar met 17 procent afname van gas. Dat is weer vergelijkbaar met 440 woningen en dus een behoorlijke stap", aldus Sijbertsma.

De aansluiting is dankzij intensieve samenwerking tot stand gekomen. De aansluiting van Royal FloraHolland op het warmtenet bestond uit drie stappen. De eerste stap was de aanleg van het primaire aardwarmtenet tussen de aardwarmtelocatie en de rondweg om het Strijpgebouw. Vervolgens heeft Trias Westland de tweede stap gezet door hierop een aftakking te maken en deze aan te sluiten op het nieuwe “Warmte Afname Station”. Hier staat een warmtewisselaar met een vermogen van 1 MW. De installateurs Verkade Klimaat en Vink hebben tenslotte de derde grote stap gezet: de aansluiting van de warmtewisselaar op het bestaande CV-net van de marktplaats, via 1.200 meter lang leidingwerk. CBRE, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en de installaties van Royal FloraHolland, gaat zich richten op het optimaal benutten van de geleverde warmte.

Vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen is er in het Westland veel vraag naar warmte. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30°C per kilometer diepte toe. Doordat de bodem uit veel sedimentlagen bestaat die water bevatten en goed doorlatend zijn, kan het hete water vanuit de diepte omhoog gepompt worden. Dit water kan gebruikt worden om de kassen mee te verwarmen. Het afgekoelde water gaat via een tweede put terug de bodem in en wordt door de aardkern weer opgewarmd.

 


 


Redactie Floranews | 06-04-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS