woensdag 12 mei 2021
FN TOP logo FN TOP add

Topsport in de potgrond- en substraatbranche

Topsport in de potgrond- en substraatbranche

De vraag naar potgrond is in de consumentenmarkt de afgelopen 12 maanden met ongeveer 20 procent gegroeid. Daarnaast groeit de vraag naar potgrond- en substraat bij professionele afnemers in de tuinbouw. Dit meldt Vereniging Potgrond- en Substraat-fabrikanten Nederland (VPN) op basis van recent onderzoek onder haar leden.

"Een trend die we niet alleen zien in Nederland maar ook elders in Europa. In combinatie met een grote druk op de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen zoals kokos, boomschors en veen geeft dit een serieuze uitdaging voor producenten en leveranciers van potgrond- en substraten", aldus Han de Groot, voorzitter van VPN. "Het is alle zeilen bijzetten voor onze leden om in deze omstandigheden alle afnemers op tijd de gevraagde hoogwaardige producten te leveren, echt topsport”.

Afgelopen najaar waren er volgens VPN al de nodige voortekenen dat de beschikbaarheid van grondstoffen voor de potgrond- en substraatbranche onder druk stond. De vraag was toen nog of dit een tijdelijk of meer structureel karakter heeft. “We constateren nu dat door een samenloop van omstandigheden het voor onze leden een nog grotere uitdaging is geworden om de klanten te kunnen bedienen” aldus Ted Vollebregt, voorzitter van de VPN. “Ik heb de neiging om de veranderingen structureel te noemen”. Allereerst is er een disbalans is in de beschikbaarheid van containers, schepen en havencapaciteit voor grondstoffen die vanuit Azië moeten komen, zoals kokos uit India.

Verdubbeling transporttijd

In de afgelopen maanden is de transporttijd voor een container vanuit India verdubbeld van 5 naar 10 weken en is de prijs soms verdrievoudigd. Dit heeft ook effect op andere
grondstoffen die per container naar Nederland worden vervoerd. Daarnaast is volgens VPN te zien dat door de aantrekkende economie in bepaalde delen van de wereld dat heel veel producten schaarser en duurder aan het worden zijn. "We zien dit ook nadrukkelijk bij voor de sector belangrijke producten als folies (verpakkingen), meststoffen en pallets."

Lagere oogst veen

Voor een belangrijke grondstof als veen lag de oogst in bijvoorbeeld de Baltische Staten het
afgelopen jaar gemiddeld 20 procent lager vanwege lange periodes met regen. Ook is er invloed door politieke discussies en het achterblijven van vergunningen in Ierland en Duitsland. Hierdoor neemt de beschikbaarheid van veen in Europa af, terwijl er in de basis meer dan voldoende veen is. Zo wordt Ierland, van oudsher een belangrijk veenproducent, daarmee van exporteur opeens importeur van veen.

Stijgende vraag

Naast de beperktere beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen als kokos en veen zien
we ook een stijgende vraag naar andere grondstoffen zoals boomschors, houtvezel en
compost. De beschikbare volumes van deze nieuwere hernieuwbare grondstoffen zijn echter
op korte termijn nog beperkt.

“Het is wel bijzonder dat zo vroeg in het (tuin)seizoen er al zoveel druk op de
beschikbaarheid van grondstoffen en materialen is. Onze leden willen de markt bedienen
maar we naderen dit voorjaar echt wel de grenzen van de huidige capaciteit in de sector. De
klanten op de gewenste wijze bedienen lukt alleen door alle extra inzet en creativiteit van
onze leden” aldus Han de Groot directeur VPN. “Wij adviseren afnemers van potgrond- en
substraat dan ook tijdig en regelmatig met de eigen leverancier(s) te overleggen. Alleen op
die manier kun je er met elkaar voor zorgen dat de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde
product op niveau blijft.”

De VPN ziet in de recente ontwikkelingen een illustratie van haar geschetste toekomstbeeld
uit de beleidsagenda “Een sterke, onmisbare basis”. Alle beschikbare grondstoffen zijn heel
hard nodig om aan de groeiende mondiale vraag naar substraten te kunnen voldoen.
Substraten zijn essentieel voor een verantwoorde voedselproductie en voor groene leefbare
steden.


Redactie Floranews | 29-03-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS