zondag 13 juni 2021
2105 Palletcentrale 2106EvanthiaOnTour

Europese Commissie presenteert biologische actieplan 2021 - 2027

Europese Commissie presenteert biologische actieplan 2021 - 2027

De Europese Commissie (EC) heeft het European Organic Action Plan 2021 – 2027 gepresenteerd. Het doel van het actieplan is om de productie en consumptie van biologische producten binnen de Europese Unie (EU) te stimuleren, uiterlijk in 2030 ten minste 25 procent van de landbouwgrond te gebruiken voor biologische landbouw, en de biologische aquacultuur sterker uit te bouwen.

Het actieplan is ontworpen om de biologische sector de juiste instrumenten te bieden om het streefcijfer van 25 procent in 2030 te bereiken. In het plan staan 23 actiepunten rond drie hoofdthema's: de consumptie stimuleren, de productie opvoeren en de sector verder verduurzamen.

De biologische landbouw biedt volgens de EC een aantal belangrijke voordelen. Zo is op biologisch beteelde akkers de biodiversiteit ongeveer 30 procent hoger, hebben biologisch gehouden dieren het beter en krijgen minder antibiotica toegediend en behalen biologische boeren en tuinders een hoger inkomen. Met de invoering van een EU-logo voor biologische producten weten consumenten precies wat ze eten.

De EC roept alle lidstaten op om nationale biologische actieplannen uit te werken. Ze kunnen een aanvulling vormen op de nationale strategische plannen die voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden opgesteld.

"Om boeren en tuinders te stimuleren om op biologische landbouw over te schakelen, is het van belang dat de consumptie van biologische producten toeneemt. Het actieplan omvat daartoe verschillende concrete acties die erop gericht zijn de vraag te stimuleren, het vertrouwen van de consument te behouden en biologische voeding dichter bij de burgers te brengen. Dit omvat onder meer:

  • voorlichten en communiceren over biologische productie,
  • de consumptie van bioproducten stimuleren
  • de beschikbaarheid ervan in kantines bevorderen door middel van overheidsopdrachten
  • de distributie van biologische producten in het kader van de EU-schoolregeling vergroten.
  • De acties hebben bijvoorbeeld ook tot doel fraude te voorkomen, het consumentenvertrouwen te vergroten en de traceerbaarheid van biologische producten te verbeteren. De particuliere sector kan eveneens een belangrijke rol spelen door bijvoorbeeld werknemers te belonen met 'cheques' waarmee ze biologische voeding kunnen kopen."

bron: Europese Commissie (EC)

 


26-03-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2106SunflowerEvanthia


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS