zondag 18 april 2021
FN TOP add FN TOP logo

Onderzoek naar doorontwikkeling Growcoon voor hydroponics

Onderzoek naar doorontwikkeling Growcoon voor hydroponics

Klasmann-Deilman Benelux en Maan Biobased Products hebben onlangs De Green East in Raalte opdracht gegeven om de toepassing van de Growcoon stek- en zaaipluggen in de hydroponic cultuur verder te onderzoeken.

Het onderzoek spitst zich toe op de doorontwikkeling van een Growcoon in verschillende gootsystemen, die met nog minder substraat toekan. Een Growcoon met een optimale inhoud, minimale operationele kosten voor toepassing in gootsystemen en zonder kwaliteitsverlies van het eindproduct. De eerste resultaten worden eind maart verwacht.

De testen vinden plaats bij The Green East in Raalte, een groene campus waar ze de circulaire economische toekomst van de agri- en foodbusiness verder ontwikkelen. Zij staan aan de basis van green development door te zorgen voor kruisbestuiving tussen de startups die bij hun gehuisvest zijn en door het faciliteren van ondernemersgericht experimenteel onderzoek in de laboratoria, de kassen, de kweekkamers en de vollegrondsproefvelden. Daarnaast bieden zij onderwijsinstellingen ruime mogelijkheden om mee te groeien.

Om beter inzicht te krijgen in de gedragingen van de verschillende Growcoon modellen onder verschillende omstandigheden, worden de pluggen getest in verschillende hydroponic teeltsystemen, zoals het systeem van Botman Hydroponics, Meteor Systems en Codema Systems Group. Naast teelttechnische aspecten, wordt ook gekeken naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding, omdat uiteindelijk het rendement telt.


Redactie Floranews | 26-02-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2103 The Master Growers Team Manager vacature


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS