zondag 18 april 2021
FN TOP logo FN TOP add

Kasgroeit stelt persoonlijk contact centraal in strategie 2021-2023

Kasgroeit stelt persoonlijk contact centraal in strategie 2021-2023

Kasgroeit stelt in de strategie voor de komende drie jaar persoonlijk contact centraal. Dit blijkt uit het werkplan 2021 - 2023 dat de organisatie vandaag openbaar gemaakt heeft. Kasgroeit geeft hierin aan erin te geloven dat persoonlijk contact hen in staat stelt de sector verder te helpen, op weg naar een toekomst waarin medewerkers zelf de regie nemen over hun loopbaan en werkgevers hen hierin stimuleren en ondersteunen. 

Meer direct contact met werknemers, het vergroten van de naamsbekendheid en het verstevigen van de samenwerking met de initiatiefnemers en stakeholders van Kasgroeit, waren enkele van de uitdagende opdrachten die het team van Kasgroeit meekreeg van haar bestuurders. Hiermee is het team aan de slag gegaan met als resultaat de presentatie van een nieuw strategisch plan voor de komende drie jaar.

In die drie jaar gaat Kasgroeit inzetten op persoonlijk contact in combinatie met online marketing en op het bevorderen van de eigen regie van medewerkers. Ook streeft het naar verbinding en samenwerking met partners en stakeholders

Activiteiten

De activiteiten worden gebaseerd op drie pijlers: Instroom van nieuw talent en stages, Opleiding en ontwikkelen van medewerkers en Binden en boeien in sector en bedrijf.

Instroom van nieuw talent en stagiairs in de sector wordt gestimuleerd door middel van een onze vacaturebank voor de glastuinbouw, projecten gericht op specifieke doelgroepen en door bedrijven en stagiairs bij elkaar te brengen.

Daarnaast stimuleert en fasciliteert Kasgroeit opleiding en ontwikkeling in de sector door hierover te adviseren op bedrijfsniveau of aan individuele medewerkers. Een goed voorbeeld hiervan is de Brancheopleiding Glastuinbouw, waarmee een maatwerk traject geboden wordt aan medewerkers die willen doorgroeien.

Ook adviseert Kasgroeit ondernemers hoe zij medewerkers kunnen binden en blijven boeien om hen te behouden voor de sector. Dit doet het met workshops en toolboxen voor zowel werkgevers als medewerkers. Deze zijn gericht op het goede gesprek ,goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid.


Redactie Floranews | 18-02-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2104XPOL


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS