zondag 18 april 2021
FN TOP logo FN TOP add

Ruim 40 partijen tekenen vernieuwd Innovatiepact Greenport West-Holland

Ruim 40 partijen tekenen vernieuwd Innovatiepact Greenport West-Holland

Ruim 40 bedrijven, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en overheden hebben het vernieuwde Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor het verbeteren van het innovatieklimaat voor de regionale glastuinbouw. Het eerder in 2018 gestartte Innovatiepact had een looptijd tot begin 2021. Het vernieuwde Innovatiepact heeft een looptijd tot 2025.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Innovatie speelt daarbij een cruciale rol. Voor een deel ontstaan innovaties als vanzelf in de praktijk. Maar er zijn onderwerpen en thema’s die meer inzet en energie vragen en tegelijk grote impact kunnen hebben: dit zijn de zogenoemde doorbraakinnovaties.

Daarom startte de Greenport in 2018 met het Innovatiepact, dat door tientallen partijen werd ondertekend. Het Innovatiepact is ingericht als platform voor innovatie: partners ontwikkelen samen ambities en werkagenda’s, op basis van mogelijke knelpunten bij ondernemers. Daarvoor worden onder meer bestaande initiatieven in kaart gebracht, tijdelijke coalities gevormd en projecten mogelijk gemaakt.

Sindsdien zijn op aansprekende thema’s samenwerkingen gestart, zoals op het gebied van human capital, digitalisering, functionele biodiversiteit, gezonde voeding, water en plastics. Het gaat in totaal om veertien onderwerpen. Bij veel van die onderwerpen zijn nu al concrete resultaten geboekt, zoals de start van een aantal Communities of Practice, de ondertekening van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland en verschillende samenwerkingen en onderzoeken op het gebied van vertical farming.


Redactie Floranews | 15-02-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2104XPOL


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS