woensdag 12 mei 2021
FN TOP add FN TOP logo

Oxin Growers neemt dataplatform van GreenlinQdata in gebruik

Oxin Growers neemt dataplatform van GreenlinQdata in gebruik

Voormalig telersverenigingen Best Of Four en Van Nature maakten reeds beide gebruik van de digitale diensten van GreenlinQdata. De Van Nature groep heeft zelfs in zijn geheel gebruik gemaakt van de digitale registratie tool van GreenlinQdata. Echter de verschillen tussen telers binnen Oxin Growers zijn net als in de gehele land- en tuinbouw groot. Teler één maakt liever gebruik van Agrovison, teler twee van Agromanager en teler drie maakt het liefst gebruik van GreenlinQdata. Om de verschillende teeltdatabronnen tot een overzichtelijk geheel te vormen, heeft de afzetorganisatie nu gekozen voor het platform van GreenlinQdata.

In feite is het dataplatform een serviceplatform. Het gaat hier niet om omzet te maken op data maar juist om data te structureren richting afzetorganisatie. De vraagstelling luidt dan ook: ‘hoe kunnen de verschillende vormen van teeltdata bronnen gevormd worden tot een overzichtelijk geheel' Met het platform is GreenlinQdata daar nu toe in staat.

“Door het structureren van data kunnen de registraties en de resultaten van de residuanalyses aan elkaar gekoppeld worden en komt er managementinformatie vrij waar ook de telers hun voordeel mee kunnen doen”, vertelt commercieel directeur van Oxin Growers, Ton van Dalen. “Beschikken over de actuele registraties van de telers geeft veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld bij het maken van een oorzaakanalyse en verbeterplannen. Men krijgt op alle fronten inzicht."

Gerard Flinterman algemeen directeur van GreenlinQdata: “De behoefte aan teelt informatie is erg groot aan het worden in heel de sector. Zowel aan AGF als aan sierteelt zijde. Met name de consument wil meer vertrouwen zien middels bewijslast. En de teler wil zo min mogelijk kosten maken. Afzetorganisaties kunnen kosten besparen door snelheid van teeltinformatie correct te verwerken."

 

 


29-01-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS