maandag 21 juni 2021
FN TOP add 2105 Palletcentrale

Jos van Kester accountmanager Kennis in je Kas

Jos van Kester accountmanager Kennis in je Kas

Jos van Kester is de nieuwe accountmanager van Kennis in je Kas (KIJK). Van Kester gaat een deel van zijn tijd besteden aan Kennis in je Kas en blijft daarnaast relatiebeheerder van Glastuinbouw Nederland.

Kennis in je Kas is in 2018 opgericht, maar blijkt onder telers in de glastuinbouw nog niet zo heel bekend. Ook zouden er zowel bij individuele ondernemers als bij de betrokken afzet-verenigingen nog regelmatig vragen leven. Om deze belangrijke communicatie structureel op te pakken is besloten om een accountmanager aan te stellen voor KijK.

De programmaraad van KijK realiseert zich dat het hoe en waarom van het innovatieprogramma de nodige vragen bij ondernemers kan oproepen. De nadruk zal tevens liggen op het behandelen van bezwaren van glastuinbouwondernemers.

De werkzaamheden van Jos van Kester voor Kennis in je Kas blijven strikt gescheiden van die van relatiebeheerder bij Glastuinbouw Nederland.

Kennis in je Kas, kortweg KijK, betreft de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek voor die drie innovatieprogramma’s. Voorheen werden die projecten gefinancierd uit collectieve middelen. Maar sinds 2019 moet de glastuinbouw zelf de financiering vinden om dit onderzoek voort te zetten. In samenwerking met GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland is daarom door 26 ondernemers de ondernemersgroep Kennis In je Kas gevormd, om te komen tot een nieuwe, breed gedragen aanpak voor het gewasoverstijgende onderzoek.

In juli 2018 heeft de ondernemersgroep een advies uitgebracht aan de betrokken organisaties. Via de Brancheorganisaties Groenten & Fruit en Siergewassen is het merendeel van de telers betrokken en akkoord gegaan. 

Begin januari 2021 heeft het ministerie van LNV een Verbindend Verklaring afgegeven voor stichting Kennis in je Kas (KijK) voor 2021 en 2022. Hierdoor betalen in deze periode alle glastuinbouwbedrijven mee aan gewasoverstijgend innovatieonderzoek. Net als in 2019 en 2020 is deze telersbijdrage € 350 per hectare per jaar.

 

 


Redactie Floranews | 28-01-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS