maandag 27 september 2021
2105 Palletcentrale 2109Evanthiavacature2

Videoserie over tuinbouwinnovaties binnen Fieldlab FreshTeq

Videoserie over tuinbouwinnovaties binnen Fieldlab FreshTeq

Fieldlab FreshTeq heeft een videoreeks gemaakt over de tuinbouwinnovaties binnen Fieldlab Freshtaq. In de 10 video's komen wetenschappers aan bod die vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van sensortechnieken, duurzaam watergebruik, drones, grippers en moderne kasontwerpen. Ook wordt dieper ingegaan op de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen binnen Fieldlab Freshteq.

De video's zijn te zien via World Horti Center en de overige aangesloten partners van Fieldlab FreshTeq. De eerste video staat nu online (zie hieronder). Hierin gaat het bestuur van Greenport Horti Campus in op het doel en de impact van Fieldlab FreshTeq. Elke dinsdag wordt er een nieuwe aflevering online gezet op www.worldhorticenter.nl/nl/freshteq.

 

De hoofddoelstelling van het project Fieldlab Freshteq is gezamenlijke technologische innovatie voor het internationale tuinbouwcluster. Door middel van samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen vindt innovatie en productontwikkeling voor een veilige en duurzame voedselvoorziening plaats. Daarnaast wordt gewerkt aan verruiming en verbetering van het aanbod van systemen en technologieën. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen praktijkgerichte oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren.

Samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen

Binnen Fieldlab FreshTeq werken tuinbouwbedrijven samen met wetenschappers van Wageningen University & Research, TNO, TU Delft AgTech Institute en Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij) aan nieuwe technieken die toepasbaar zijn in de praktijk. Fieldlab FreshTeq publiceert een reeks van 10 video’s die het verhaal van deze technologische innovatie in de glastuinbouw vertellen. In de videoreeks vertellen wetenschappers en bedrijven over de nieuwe inzichten en hoe de nieuwe techniek tot stand is gekomen. Enkele voorbeelden hiervan:

Vertical Farms

De afgelopen jaren is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar vertical farming in een stedelijke omgeving. Belangrijke onderzoeksdoelstelling was de symbiose tussen vertical farms en de omliggende stad. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van LED-verlichting en de mogelijkheden tot het reduceren van energieverbruik zonder nadelige gevolgen voor het gewas en teeltopbrengsten.

Fieldlab FreshTeq is mede op initiatief van Innovation Quarter tot stand gekomen en wordt gefinancierd vanuit het Kansen voor West II programma (financiering door Europese Unie – Eruopees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO) en de partners en bedrijven binnen het project. Partners zijn Wageningen University & Research, TNO, TU Delft AgTech Institute en Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij), Stichting Greenport Horti Campus (penvoerder), Greenport West-Holland.

 

 


Redactie Floranews | 12-01-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2109Evanthia asparagus


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS