zondag 13 juni 2021
2105 Palletcentrale 2106EvanthiaOnTour

Flexibiliteit stimuleert vrouwen om meer te werken

Flexibiliteit stimuleert vrouwen om meer te werken

Vrouwen willen best meer werken als ze de mogelijkheid krijgen om meer flexibel te werken. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het SCB (Sociaal Cultureel Planbureau) van december 2020. Volgens ABN AMRO kan de mogelijkheid om thuis te werken die flexibiliteit opleveren en vrouwen dus tot meer werk aanmoedigen. Dit zou de broodnodige verlichting kunnen bieden aan de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

De wens om meer te gaan werken is groter onder vrouwen dan onder mannen zo blijkt uit de Emancipatiemonitor; 10 procent van vrouwen tegenover 6 procent van mannen. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, stijgt het percentage van vrouwen dat meer wil werken zelfs van 10 naar 70 procent.

Voorwaarden

Als voorwaarde om meer te gaan werken geven de meeste vrouwen het kunnen organiseren van een flexibel werkschema dat goed kan worden gecombineerd met privéverantwoordelijkheden. Daarnaast staan kortere reistijden en het beter kunnen indelen van de vrije tijd in de top 3 van eisen die vrouwen stellen.

Deze drie eisen zijn allen te bereiken met thuiswerken. Tijdens de coronacrisis hebben veel bedrijven en medewerkers ervaring opgedaan met het ‘nieuwe werken’. Werkgevers staan nu voor de vraag of de thuiswerkcultuur wel of geen blijvertje is. Een belangrijke vraag, met serieuze gevolgen voor de vrouwelijke vertegenwoordiging op de arbeidsmarkt.

Weinig verandering arbeidskrapte door corona

Volgens ABN AMRO heeft de corona-uitbraak weinig verandert aan het tekort aan arbeidskrachten op de arbeidsmarkt waar we voor de crisis al mee kampten. Cijfers van de arbeidskraptemonitor van ABN AMRO wijzen op een aanhoudend groot aantal onvervulbare vacatures tot eind november vorig jaar.

Doordat blijkt dat vrouwen meer willen werken als meer flexibiliteit geboden wordt, kan de thuiswerkcultuur de arbeidskrapte verlichten, concludeert de bank. "Een permanente verschuiving naar het thuiswerk kan er op de korte termijn voor zorgen dat vrouwelijke werknemers arbeidscontracten voor meer uren sluiten. Dat zorgt voor een eerste verlichting van de druk op de arbeidsmarkt."

Herintreden

Ook is de bank van mening dat meer flexibiliteit door thuiswerk er voor kan zorgen dat vrouwen die nu niet werken, maar wel over voldoende kwalificaties beschikken, op de hoge arbeidsvraag inspringen. "Het CBS en SCP melden dat 88 procent van niet-werkende vrouwen die niet arbeidsongeschikt of met prepensioen zijn, bereid zijn weer te gaan werken als dit beter in hun privéleven gepast kan worden. De herintreders vergroten het arbeidsaanbod, met een verdere afname van de krapte tot gevolg."

Weg vrij voor jonge vrouwen

Tot slot is de bank van mening dat als vrouwen meer uren gaan werken en meer vrouwen herintreden, zij het pad effenen voor jonge vrouwen die voor het eerst op de arbeidsmarkt komen. "Ten eerste gaat een toegenomen vrouwelijke representatie op de arbeidsmarkt het stereotypische sociale beeld van de vrouw als hoofd van het huishouden tegen. Dit moedigt een cultuur aan waarin jonge vrouwen sneller voor een werkzaam leven kiezen. Bovendien kan hogere vrouwelijke arbeidsrepresentatie de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen, wat arbeid sowieso meer aantrekkelijk maakt voor jonge vrouwelijke toetreders."

bron: ABN AMRO Insights


Leandra de Boef | 11-01-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2106SunflowerEvanthia


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS