vrijdag 26 februari 2021
FN TOP add FN TOP logo

Minister stemt in met fusie agrarische opleidingscentra

Minister stemt in met fusie agrarische opleidingscentra

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ingestemd met de fusie van de agrarische opleidingscentra Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege. Dat heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De fusie zal officieel plaatsvinden per 1 augustus 2021.

Minister van Engelshoven - foto: Rijksoverheid

De Commissie macrodoelmatigheid mbo heeft op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs de fusie-aanvraag van de drie agrarische opleidingscentra (aoc\'s) beoordeeld en de minister geadviseerd om er goedkeuring voor te verlenen. Van Engelshoven neemt dat advies over en keurt de fusie goed.

De aoc’s hebben ook samenwerking met roc’s in hun werkgebieden verkend. Ze hebben echter geconcludeerd dat krachtenbundeling binnen de groene sector de beste optie is om de kwaliteit van het groen onderwijs te versterken en om gespecialiseerde arbeidsmarktrelevante opleidingen in stand te houden. Die conclusie wordt door de adviescommissie gedeeld.

Van Engelshoven roept Citaverde College, Helicon Opleidingen en Wellantcollege wel op om waar mogelijk de samenwerking te zoeken met de roc’s in hun werkgebied, zodat ook crossovers tot stand komen tussen het groen mbo en het onderwijsaanbod van roc\'s.

bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


07-01-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2102 De Bolster vacature Product Manager Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS