maandag 24 januari 2022
FN TOP add

De 5 vragen aan... Liesbeth Schellekens

De 5 vragen aan... Liesbeth Schellekens

 

Voor de mensen die je niet kennen, wie ben je en wat doe je?

Aangenaam. Ik ben Liesbeth Schellekens, 62 jaar, moeder van Huub, Leonie en Margo en eigenaar van biobloemenkwekerij Bisselingskaat in de Achterhoek. Ik ben geboren in het mooie Nijmegen als jongste in een gezin met 4 kinderen. Als kind was ik verzot op buiten spelen en als tiener op vaak en veel sporten. Onder meer tennissen, atletiek en turnen waren bij mij favoriet.
Na het VWO volgde ik dan ook de opleiding tot lerares lichamelijke opvoeding in Tilburg. In de jaren na mijn afstuderen in 1980 is het me echter niet gelukt om een vaste aanstelling in het onderwijs te vinden. Achteraf maar goed ook, want het werk dat ik nu doe bevalt me uitstekend.

Liesbeth Schellekens op haar biobloemenkwekerij - foto: Feikje Breimer

Biobloemenkwekerij Bisselingskaat is een hectare groot en ligt rondom de boerderij waar ik samen met mijn echtgenoot Wim woon. Leonie, Margo en Huub zijn uitgevlogen naar Nijmegen, Palo Alto en Enschede.
Ik teel er zomerbloemen en siergrassen die ik verkoop via de veilingenklokken van Plantion in Ede en Royal FloraHolland in Aalsmeer. De bloemen die ik teel zijn onder meer Gillenia, Helenium, Sanguisorba, Calamagrostis, Miscanthus. Stuk voor stuk sterke, mooie soorten en selecties die hebben bewezen probleemloos te groeien en bloeien.
In de maanden mei tot november breng ik de bloemen zelf met mijn bestelbus ’s avonds laat naar de bloemenveiling om ze de volgende ochtend te laten veilen.
Eén van de leuke kanten van mijn vak vind ik het zoeken naar nieuwe bijzondere soorten voor een aanvullende teelt.

Kwekerij Bisselingskaat 

Wat maakt deze functie zo bijzonder?

Ik heb gemerkt dat certificering door Skal bijzonder is in snijbloementeelt. Het feit dat bloemen biologisch kunnen zijn is vaak onbekend, het zorgt voor verbaasde reacties wanneer ik het vertel. De reacties variëren van “ik wist niet dat er biologische bloemen bestonden” tot “o, ik dacht dat alle bloemen biologisch waren”. Of dat laatste ironisch bedoeld is weet ik niet.

Welk nieuws heeft jou de afgelopen tijd beziggehouden?

Dit zijn een drietal zaken die alle drie verband houden met het keurmerk Biologisch en of dit van waarde blijft voor de kwekerij.

Allereerst verplicht Royal FloraHolland vanaf dit jaar dat al haar aanvoerders een milieucertificaat bezitten. Het is nog niet zeker of het keurmerk Biologisch voldoet aan deze certificatie-eis. Is dat niet het geval, dan zal ik een tweede certificaat erbij moeten behalen die wel voldoet. Dit zal dan forse meerkosten met zich meebrengen.

Miscanthus

Ten tweede is onlangs de eis om verplicht een percentage biologische of Planetproof bloemen in te kopen geschrapt uit het certificatieschema van het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist. Deze eis was reden dat biologische bloemen van meer waarde waren voor de 160 aangesloten duurzame bloemisten. Dit jaar wordt bepaald of er een vervangende, gelijkwaardige eis komt bij de herziening van het keurschema door SMK.

Last but not least treedt op 1 januari 2022 de nieuwe EU bio-verordening Nr. 2018/848 in werking. Voor nu is nog onduidelijk of dit betekent dat bloemenveilingen verplicht worden om een Skal certificaat te halen om biologische bloemen te kunnen blijven verhandelen met behoud van hun status.

Het wordt dit jaar dus spannend of het keurmerk Biologisch haar waarde behoudt voor de kwekerij. Hoe dan ook blijf ik op Bisselingskaat bloemen telen met de minst mogelijke negatieve impact op natuur, milieu en klimaat: 100% onbespoten bloemen, werkelijk van het seizoen. Ik zou niet anders willen!

Sanguisorba

Wat zou je graag nog willen oppakken of veranderen?

Natuurlijk zou ik graag zien dat het aandeel biologisch in de bloemensector stijgt. Het is inspirerend om het enthousiasme te zien waarmee de afgelopen jaren meerdere biobloemenkwekerijen zijn gestart. Deze ontwikkeling stemt hoopvol.

De sectororganisatie voor de biologische landbouw Bionext ondersteunt de biologische bloementeelt door in gesprek te gaan met bloemenveiling en groothandel, door workshops te organiseren en aandacht te geven aan biologische siertuinbouw op de Biobeurs. Ook dat stemt hoopvol.

Wat een groei van biologisch kan vergemakkelijken is een duidelijk, compleet en goed vindbaar aanspreekpunt in de vorm van een website of platform. Een plek waar iedereen die geïnteresseerd is in biologische bloemen, consument - groothandel - bloemist, kan vinden wat hij zoekt. De financiële middelen om dit op te zetten ontbreken, maar de motivatie en wil om het tot stand te brengen zijn er zeker. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Winterwerkzaamheden op kwekerij Bisselingskaat

Wat ga je dit weekend doen?

Een heerlijke wandeling maken in het Bergherbos en verdergaan met werkzaamheden op de kwekerij. In de winter zijn dat het afmaaien van afgestorven planten, zeven en verspreiden van eigen composthopen, het verleggen van looppaden voor een andere kwekerij-indeling, enz. Zolang het niet stevig vriest is er buiten genoeg te doen.

Bron: www.Floranews.com
08-01-21 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2112John


Overig nieuws2022 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS