dinsdag 26 januari 2021
2012ThursdOTF FN TOP add

Plantion verwacht 3,5 procent meer omzet in coronajaar 2020

Plantion verwacht 3,5 procent meer omzet in coronajaar 2020

Bloemenveiling Plantion in Ede verwacht dat de totale omzet over het bijzondere jaar 2020 zal uitkomen op € 106,7 miljoen, een omzetstijging van 3,5 procent ten opzichte van 2019. Dit werd bekendgemaakt tijdens de digitale algemene ledenvergadering (ALV) van 9 december. De stijging is vooral te danken aan een verbeterde prijsvorming. Tijdens de ALV werd ook officieel het vertrek aangekondigd van algemeen directeur Peter Bakker en commissaris Willem Heemskerk en werden beiden benoemd tot ere-lid van Plantion.

Digitale ALV Plantion - foto VVB van Bree

Bestuur en directie keken deze ledenvergadering met wisselende emoties terug op het het jaar 2020. Het coronavirus zorgde voor ontwrichting in de samenleving, maar ook voor verbinding en saamhorigheid binnen Plantion. Onmiddellijk na de uitbraak nam de bloemenveiling in Ede maatregelen waardoor de afmijnzaal in gebruik kon blijven. De vraag naar bloemen en planten herstelde zich snel, waarna het voor Plantion een uitdaging werd om voldoende klokaanbod te organiseren. Dit kreeg de veiling voor elkaar door snel te schakelen, veelvuldig met aanvoerders te communiceren en bijvoorbeeld de module Kopen Op Afstand beschikbaar te stellen voor alle kopers.

Onder deze bijzondere omstandigheden stijgt de klokomzet dit jaar met zo’n 7,5 procent. Waar de klok zich in maart snel herstelde, had bemiddeling iets langer nodig om zich weer op te richten. Dit had te maken met de tijdelijke sluiting van bouwmarkten en tuincentra elders in Europa. Dankzij een goede tweede helft van het jaar eindigt de omzet van bemiddeling op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. Groencentrum Plantion en Plantion Digitale Marktplaats voldoen qua omzet eveneens aan de verwachtingen. Voor 2021 gaat Plantion wat totaalomzet betreft uit van stabilisering.

Gouden Plantion-speld

Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Willem Heemskerk als lid van de raad van commissarissenenvan algemeen directeur Peter Bakker, die per 31 december 2020 vertrekt. Heemskerk en Bakker ontvingen voor hun grote verdiensten voor de coöperatie en de sierteelt beiden de gouden Plantion-speld en werden daarmee ook erelid. Bestuurslid Hans de Leeuw (secretaris) werd herkozen voor een volgende termijn. 

Goude speld Plantion voor Peter Bakker Links: Vertrekkend algemeen directeur Peter Bakker ontvangt de gouden Plantion-speld voor zijn grote verdiensten voor de coöperatie en de sierteeltsector.  Rechts: Vertrekkend commissaris Willem Heemskerk, hier toegesproken door commissaris Mans Vulto, ontvangt de gouden Plantion-speld. Foto's: VVB van Bree

Plannen 2021

Planton is ‘verbindend in bloemen en planten’. In dat kader start Plantion met een programma om de leden meer te betrekken bij de coöperatie. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het organiseren van ledenbijeenkomsten, de aanstelling van een vast ‘aanspreekpunt coöperatieve zaken’ binnen Plantion en specifieke activiteiten voor leden tot 35 jaar.

De bloemenveiling is in gesprek met Royal FloraHolland om vanaf eind dit jaar of begin 2021 vanuit Floriday een bericht te kunnen maken voor de aanvoer van producten voor de klok van Plantion. In het verlengde daarvan zal dit naar verwachting ook mogelijk worden voor overige berichten.

Plantion maakte tevens bekend zich met ingang van 2021 voor een periode van drie jaar als sponsor voor drie jaar te verbinden aan Kom in de Kas


Leandra de Boef | 11-12-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen FN


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS