vrijdag 22 januari 2021
FN TOP add 2012ThursdOTF

Selecteren van aspirant wiettelers in afrondende fase

Selecteren van aspirant wiettelers in afrondende fase

Op donderdag 3 december 2020 zal de loting plaatsvinden van aspirant wiettelers voor het wietexperiment, ofwel het Experiment gesloten coffeeshopketen. De 10 aspirant wiettelers die worden ingeloot zullen nog wel een integriteitsonderzoek moeten doorlopen. Als dit proces vlot verloopt en hier geen bezwaren uit voortkomen kunnen eind februari 2021 de telers formeel aangewezen worden.

In juli van dit jaar konden kwekers een aanvraag indienen om mee te doen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen. Hiervoor hebben zij onder andere hun plannen moeten indienen waarin ze uitleggen hoe ze willen gaan telen, waar en onder welke veiligheidsmaatregelen, en of ze voldoende aanbod en kwaliteit kunnen leveren. De afgelopen maanden heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de 147 binnengekomen aanvragen beoordeeld. Zij beoordeelden onder andere of de teler in staat is tot grootschalige en professionele productie. Bij deze inhoudelijke beoordeling werd ook het advies van burgemeesters van beoogde teeltlocaties meegewogen.

Er zijn 51 aanvragen door de selectie gekomen. In totaal doen nu 39 lotnummers mee in de loting, omdat sommige aanvragers meerdere aanvragen ingediend hebben met alternatieve locaties. Deze aanvragers loten één keer mee als de aanvrager de intentie heeft om op één van die locaties te starten. Als de aanvrager de intentie heeft om meerdere teeltbedrijven te vestigen, zijn er meerdere lotnummers toegekend. 

De eerste 10 ingelote aanvragers zullen een BIBOB-onderzoek doorlopen (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De nummers 11 en volgende komen op een wachtlijst. Als het BIBOB-onderzoek aanleiding geeft tot een negatief besluit, dan volgt een BIBOB-onderzoek van de eerstvolgende aanvrager op de wachtlijst. Voor dit integriteitsonderzoek staat een termijn van acht tot twaalf weken.

Na aanwijzing van de telers start de voorbereidingstijd. Het streven is een voorbereidingstijd van 6 maanden. De exacte termijn hangt af van de omstandigheden van de 10 teeltbedrijven die worden aangewezen. Voor de vestiging van de teeltbedrijven zijn er mogelijk ook nog lokale procedures nodig. Eind februari zal tevens de startdatum van de volgende fase, de experimenteerfase, worden bepaald.


02-12-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2102 Groen-Direkt


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS