maandag 27 september 2021
2105 Palletcentrale 2109Evanthiavacature2

Nieuwe projecten gehonoreerd voor Kas als Energiebron

Nieuwe projecten gehonoreerd voor Kas als Energiebron

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas (KijK) hebben onlangs diverse nieuwe projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron. Dat gebeurde na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron.

Onderstaande projecten zijn gefinancierd vanuit Kennis in je Kas (KijK):

Inventarisatie van een mogelijke nieuwe bron voor CO2

Doel: Het doel is te verkennen of de vrijkomende CO2 van een nieuw type, decentraal geplaatste bioreactoren geschikt is voor CO2-invulling. Deze bioreactoren produceren via aerobe conversie voor de tuinbouw bruikbare meststoffen uit stromen van andere agrarische sectoren.

Energiezuinige belichting bloeiende potplanten zonder inzet van remmiddelen

Doel: De doelstelling is om tot een energiezuinig teeltconcept voor bloeiende potplanten (kalanchoë) te komen en tevens bij te dragen aan beperking van de noodzaak tot inzet van remmiddelen.

CO2 uit buitenlucht

Doel: Dit project moet een goed beeld geven van de haalbaarheid van CO2-afvangst uit buitenlucht en welke beschikbare technieken (en partijen) zich daar het beste voor lenen.

Handvatten voor Duurzame Co-existentie van Warmte- en Wateropslag

Doel: Dit project beoogt bij te dragen aan een optimale en duurzame benutting van de ondergrond voor de opslag van warmte en zoet water. Het project heeft als doel om interactie tussen warmte- en wateropslag systemen te kwantificeren.

Onderstaande projecten zijn gefinancierd door LNV in het kader van Kas als Energiebron:

Een perfecte roos is duurzaam geteeld

Doel: Beschrijving van en demonstratie van fossielvrije teelt van roos. Met de resultaten en het teeltconcept zouden telers dit in de praktijk toe kunnen passen.

Fossielloze demo’s 2021 Demokas2030

Doel: Demonstratie van fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera). Daarnaast wordt er ook zoveel mogelijk geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder emissie van water en nutriënten.

Meten en sturen van plantbelasting in sierteeltgewassen

Doel: De doelstelling is om het begrip plantbelasting voor sierteeltgewassen nader te onderzoeken, te beschrijven en meetbaar te maken, om vervolgens daarmee de potentie voor energiebesparing te kunnen bepalen.

Minimale verdamping tulp

Doel: Ophelderen welke factoren de kiepgevoeligheid en de duur van de kiepgevoelige fase van tulp ook beïnvloeden, naast goede verdamping en Ca-bemesting van het proceswater.

Leliebroei onder LED met minimaal energieverbruik

Doel: Aantonen hoe lelie op een energiezuinige manier geteeld kan worden bij 100% LED. Ook wordt geschetst hoe een fossielvrije teelt eruit ziet.

Potplanten integraal klimaatneutraal

Doel: Demonstreren van een teeltconcept waarbij groene potplanten energiezuinig en in balans worden geteeld. Telers krijgen met de kennis betere handvatten om te telen volgens de principes van HNT.

Zomerteelt in de Winterlichtkas met gelimiteerd CO2

Doel: Doel is om aan te tonen dat in een onbelichte hogedraadteelt van komkommer in de winterlichtkas, met een significant lagere input van CO2 dan de praktijk, een minstens even hoge productie als de praktijk kan worden behaald.

Voor de groenteteelt zijn er de volgende projecten:

Tomaat fossielvrij met LED

Doel: Demonstreren van een belichte tomatenteelt met 100% LED belichting met gebruik van latente warmteterugwinning met een gelijk productie als de praktijk.

BEST kan beter met courgette

Doel: Demonstratie van een teeltconcept van courgette in een voorjaars- en herfstteelt met een lage emissie van CO2 en chemische gewasbeschermingsmiddelen met een goede productie en gewas- en productkwaliteit.

Aardbei fossielvrij

Doel: Het project streeft naar het definiëren van de fossielvrije en duurzame aardbeienteelt onder glas, op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek.

Hoe wordt jaarrondproductie van paprika rendabel?

Doel: Ontwikkelen van een teeltstrategie voor een jaarrond paprikateelt die toekomstbestendig is en aansluit op de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw.


Redactie Floranews | 01-12-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

21 Vacatures op Floranews


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS