dinsdag 3 augustus 2021
2105 Palletcentrale FN TOP add

Zeven nieuwe kandidaten Ledenraad FloraHolland bekend

Zeven nieuwe kandidaten Ledenraad FloraHolland bekend

Matthijs Barendse, Uri Bruck, Rotem Dvir, Martien Kroon, Arno van der Maarel, Mirjam van der Meer en Karolien Tesselaar zijn voorgedragen als kandidaten voor de Ledenraad van Royal FloraHolland. Daarnaast worden vijf ledenraadsleden voorgedragen voor herbenoeming. Dit zijn Leon Ammerlaan, Niels de Groot, Herman de Jong, Martien Middelburg en Ed Stofbergen.

Van 1 tot en met 10 december zijn de Ledenraadsverkiezingen, waarbij alle leden van Royal FloraHolland hun stem uitbrengen. De kandidaten worden benoemd als een meerderheid van de uitgebrachte stemmen op hem of haar is uitgebracht. Tijdens de Dag van de Coöperatie op 10 december 2020 worden de nieuwe Ledenraadsleden officieel bekend bekendgemaakt.

Rooster van Aftreden

De huidige Ledenraad is per 1 januari 2019 gestart met 42 leden. Deze leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna herbenoemd worden voor nog eens vier jaar. Om echter te voorkomen dat de hele Ledenraad ineens uit allemaal nieuwe gezichten bestaat, is er een zogeheten Rooster van Aftreden vastgesteld. Hiermee wordt de in- en uitstroom over de komende jaren gelijkmatig verdeeld.

Volgens dit rooster worden nu vijf leden voorgedragen voor herbenoeming. Zij zijn herkiesbaar voor nog eens vier jaar. Zes leden treden volgens het Rooster van Aftreden uit de Ledenraad. Het uitgangspunt blijft dat de Ledenraad uit 35 tot 45 leden bestaat en een goede afspiegeling is van het ledenbestand. 

Volgens het Rooster van Aftreden treden in 2021 zes leden af. Dit zijn Frans van den Bos, Fred Bunnik, Jaap Evers, Paul Koenraadt, Avner Sheer en Martien van der Weijden. Daarnaast teden drie ledenraadsleden vrijwillig af per 31 december 2020: Wim Koolhaas, Zelalem Messele en Walter Straathof.

 


30-10-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2107CelosiaEvanthia


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS