donderdag 3 december 2020
FN TOP add FN TOP logo

Gecertificeerd duurzaam inkopen op klok transparanter en eenvoudiger

Gecertificeerd duurzaam inkopen op klok transparanter en eenvoudiger

Inkopen op de klok op basis van certificeringscriteria voor duurzaamheid wordt vanaf makkelijker. Royal FloraHolland heeft met ingang van 16 oktober op de veilingklok per kweker zichtbaar gemaakt of deze de certificaten heeft waarmee aan de minimale FSI-normen (Floriculture Sustainability Initiative) wordt voldaan. Het reageert hiermee op de nadrukkelijke vraag vanuit de markt.

linksboven Marcel Zandvliet, Dutch Flower Group, rechtsboven Maarten Bánki, RoyalFloraHolland en linksonder Jeroen Oudheusden, FSI

Door het tonen van het FSI-logo op de klok is nu direct zichtbaar of een kweker de vereiste certificaten heeft waarmee aan de FSI-criteria wordt voldaan. Ook kan in het aanbod vooraf geselecteerd worden op deze kwekers. Voorheen moest de koper dat zelf afleiden uit de diverse certificaten op het klokfront. Het vastleggen van de certificaten per kweker en het daaruit afleiden of een kweker aan de minimale FSI-criteria voldoet wordt gedaan door Floricode. Floricode verzamelt en standaardiseert de gegevens van alle schema eigenaren (certificeerders) van de voor FSI relevante milieu- en sociale certificaten en voorziet Royal FloraHolland van gevalideerde en actuele certificaat informatie. Dit zorgt ervoor dat de informatie die in de keten wordt verstrekt betrouwbaar is.

Marcel Zandvliet, Chief Marketing Officer/Chief Sustainability Officer van Dutch Flower Group: “Het tonen van het FSI-logo bij de partij van kwekers die aan de FSI-criteria voldoen op de klok is een mooie stap. Het maakt onze duurzame inkoop via de veilingsystemen eenvoudiger. Ik hoop ook dat het een stimulans is voor kwekers om zich te certificeren volgens de FSI-criteria. Zandvliet spreekt deze wens ook uit namens het Versnellingsinitiatief binnen FSI. Dit wordt naast Dutch Flower Group gevormd door handelsbedrijven FleuraMetz, Royal Lemkes, Waterdrinker en Royal FloraHolland.

Veel grote kopers op de marktplaats zijn net als Royal FloraHolland lid van FSI en committeren zich aan het inkopen op basis van FSI-criteria. Of een kweker voldoet aan de eisen van FSI hangt af van zijn certificaten en het land van productie. De certificaten die voldoen zijn met succes gebenchmarkt met internationale eisen en wetgeving op het gebied van milieu en sociaal.

"Kwekers die nog geen certificaat hebben vragen we nu om te beginnen met digitale milieuregistratie en milieucertificering. Uiteindelijk streven we ernaar dat alle kwekers voldoen aan de FSI criteria, dus ook met betrekking tot Good Agricultural Practices (GAP) en op sociaal gebied", aldus Maarten Bánki, Manager Duurzame Ontwikkeling Royal FloraHolland. "Anderzijds vragen we de handel om gecertificeerd duurzaam in te kopen. Dat maken we nu makkelijker door FSI te tonen op de klok. Alleen zo kunnen we samen de reputatie van onze producten, onze sector en onze gezamenlijke marktplaats beschermen.”

De leden van FSI werken samen om de productie en handel in bloemen en planten verder te verduurzamen. De gezamenlijke ambitie is dat in 2020 90% van de verhandelde bloemen en planten verantwoord geproduceerd is. 


19-10-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2011 TheRecruitingSpecialist


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS