dinsdag 26 januari 2021
2012ThursdOTF FN TOP add

Publiekscampagne Maak Grijs Groener wil belang van biodiversiteit meer tot leven brengen

Publiekscampagne Maak Grijs Groener wil belang van biodiversiteit meer tot leven brengen

Vandaag gaat de publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel van start. De campagne moet Nederlanders bewuster maken van het belang van biodiversiteit en laat zien hoe zij zelf concreet een bijdrage kan leveren om het te beschermen. Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, maar het stuit nog op veel onwetendheid. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt iets te willen doen om biodiversiteit te beschermen, terwijl slechts een kwart zegt te weten hoe. Toch doen mensen, onbewust of niet, al dingen om biodiversiteit te helpen. 

 

Bjna twee derde van Nederland weet niet waar het begrip biodiversiteit precies voor staat. Na uitleg vindt 4 van de 5 Nederlanders het belangrijk om biodiversiteit in zijn of haar omgeving, in Nederland én wereldwijd te beschermen. Bijna een derde vindt dat er dringend verandering moet komen en bijna een kwart zegt biodiversiteit mee te laten wegen tijdens de verkiezingen van volgend jaar. 

Biodiversiteit is essentieel voor het herstel van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich daarvan bewust en hebben in 2018 de handen ineen geslagen met als resultaat het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De afgelopen tijd heeft het Deltaplan Biodiversiteitsherstel meerdere lokale projecten geholpen en wil het nu biodiversiteit landelijk op de kaart zetten. 

“Als we uitleggen wat biodiversiteit is dan vindt bijna iedereen het ontzettend belangrijk. Maar het is voor velen een onbegrepen begrip. Het onderzoek vertelt ons ook dat mensen die weten wat biodiversiteit is, meer betrokken zijn. Er is dus veel winst te behalen”, aldus Prof. Dr. Louise Vet, hoogleraar ecologie Wageningen Universiteit, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Biodiversiteit belangrijker dan werkgelegenheid en onderwijs

Desgevraagd zegt een derde van de respondenten dat er dringend verandering moet komen als het gaat om biodiversiteit. Daarmee staat het in op de vijfde plek van grote (verkiezings-) onderwerpen en wordt het belangrijker gevonden dan thema’s als onderwijs en werkgelegenheid. Op de vierde plek staat ‘energie en klimaat’, een onderwerp dat aansluit bij biodiversiteit. Louise Vet: “Klimaat, natuur en biodiversiteit zijn thema’s die in elkaar grijpen. Het is goed om te zien dat veel Nederlanders dit soort onderwerpen die gaan over het welzijn van onze aarde erg serieus nemen en dat zij willen dat er snel verandering 

 


13-10-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2102 Groen-Direkt


Overig nieuws2021 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS