zondag 1 november 2020
2010TOP  Retail Solutions 2010TOP Schoneveld Open Dagen najaar 2020

Europese veredelaars eisen update van verordening over kwekersrechten

Europese veredelaars eisen update van verordening over kwekersrechten

Europese veredelaars eisen een update van de verordening over kwekersrechten. Ze betreuren het dat hun rechten niet zullen worden herzien in de nieuwe EU-routekaart voor intellectuele eigendom. De Europese veredelaars en de International Association of Horticultural Producers (AIPH) hebben in een brief aan de Europese Commissie verzocht om herziening van Verordening 2100/94 inzake de bescherming van Communautair Kwekersrecht (CPVR).

Zij hebben deze stap gezet nadat ze opgemerkt hadden dat deze rechten niet zijn opgenomen in de routekaart van de Commissie ter verbetering en versterking van het beheer van intellectuele en industriële eigendom in sleutelsectoren in het licht van de gezondheids- en economische crisis als gevolg van de pandemie. De brief is gericht aan het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de EU en is ondertekend door AIPH, CIOPORA, Euroseeds en Plantum.

"een effectieve veredelingssector essentieel is voor diverse maatschappelijke doelstellingen, zoals het verbeteren van duurzame productiesystemen en de consumptiekwaliteiten van land- en tuinbouwproducten" is te lezen in de brief. De veredelaars wijzen erop dat de strategieën die in de EU worden gepromoot, zoals de Green Deal en Farm to Fork, hun doelstellingen niet zullen halen zonder plantenveredeling. Om deze reden herinneren ze eraan dat “kwekers een effectief systeem van intellectuele eigendom nodig hebben om te blijven investeren in dit belangrijke werk. Voor veredelaars en tuinders is het van het grootste belang dat het EU-systeem voor kwekersrechten robuust en effectief is."

In het document dat naar de Commissie is gestuurd, wordt een reeks bepalingen van de basisverordening die verbetering behoeven, herzien. Er wordt aangevoerd dat, hoe solide het ook is in vergelijking met andere internationale veroderningen, het 25 jaar oude CPVR-systeem niet meer is aangepast aan de laatste vorderingen in de wereldtechnologieën van landbouw, tuinbouw en plantveredeling”. Ze wijzen er zelfs op dat de sector al in 2011 om wijzigingen heeft verzocht, die niet zijn doorgevoerd.

De ondertekenaars noemen ook de recente beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) in zaak C-176/18 (Nadorcott) over mandarijnenbomen. “Deze zouden door een teler op de markt gebracht zijn zonder toestemming van de veredelaar in de periode tussen de aanvraag en de toekenning van het recht, wat de zwakte van de voorlopige bescherming en de bescherming van het geoogste materiaal onder CPVR aantoont”. De Europese veredelaars zeggen hierover: "Dit scenario is geen stimulans voor veredelaars om hun rassen op de markt te brengen voordat een PVR is toegekend".

De Europese veredelaars stellen dat dit een ernstig probleem is, vooral in het geval van fruitbomen, aangezien de noodzakelijke proefperiode voordat het recht wordt verleend, wel zes jaar kan duren. "Bovendien is de beperkte beschermingsomvang voor geoogst materiaal bijzonder nadelig voor tuinbouwvariëteiten die worden geteeld in niet-EU-gebieden met weinig of geen IP-bescherming en vervolgens worden verkocht in de EU," vullen ze aan.

De veredelaars hebben ook opgeroepen tot meer handhaving van het Farm Saved Seed-systeem met betrekking tot de betaling van vergoedingen en een langere duur van CPVR-bescherming voor houtige gewassen, bloembollen en asperges. 

bron: guiaverde.com


03-09-20 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2010 Anthura Laborant met groene vingers


Overig nieuws2020 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS